Published Date: Jun 26, 2020
Expiry Date: Jun 28, 2020

मिति: २०२०/०६/२६
आम्दा नेपाल
आम्दा अस्पताल
दमक, झापा l
 मुख्य गतिविधिहरु (२६ हप्ता):

कर्मचारी पदपूर्ति सूचना प्रकाशितः               
आम्दा अस्पताल,दमकमा रिक्त मेडिकल अधिकृत र वरिष्ठ सहायक (स्टाफनर्स) पदको पदपूर्तिका लागि ७ दिने कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना आम्दा नेपालको वेभसाईटमा प्रकाशित गरिएको छ ।
 
दन्तरोग विभागमा उपकरण थपः
अस्पतालको दन्तरोग विभागमा नया प्रविधिको Dental Chair+RVG Unit जडान भई ५ आषाढ २०७७ देखि गुणस्तरीय दन्त सेवा सूचारू गरिएको छ  ।

वैठक सम्पन्नः
आम्दा अस्पताल, दमकमा नवजात शिषु स्याहार कक्ष (Neonatal Intensive Care Unit) निर्माण/सञ्चालनका लागि दमक नगरपालीकासंग प्रारम्भिक चरणको छलफल सम्पन्न भएको छ ।
 
धन्यवाद l

AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np
Office Code: 101

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Office Code: 102

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
Office Code: 103

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
Office Code: 105

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np
Office Code: 104

AMDA Institute of Health Science
Butwal Sub-metropolitan city 7, Deepnagar, Butwal
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: aihs.butwal@amda.org.np
Office Code: 107
google map
Scan Google map