Latest News & Events

Weekly news (W28_20240715_104_AIHS)

Published Date: Jul 15, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८१।०३।३१ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८१।०३।२४ देखि २०८१।०३।३० सम्म । इ.सं. २०२४, २८ औं हप्ता)    १. कक्षा सञ्चालन आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमकमा शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा अध्ययनरत विद्यार्थी पठनपाठन निरन्तर रुपमा संचालन भएको छl २. विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकमा डिप्लोमा तह सामान्य चिकित्सा तेश्रो अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले

Weekly news (W27_20240708_104_AIHS)

Published Date: Jul 08, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८१।०३।२४ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८१।०३।१७ देखि २०८१।०३।२३ सम्म । इ.सं. २०२४, २७ औं हप्ता)    १. कक्षा सञ्चालन आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमकमा शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा अध्ययनरत विद्यार्थी पठनपाठन निरन्तर रुपमा संचालन भएको छl २. विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकमा डिप्लोमा तह सामान्य चिकित्सा तेश्रो अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले

Weekly News (W28_20240715_103_SCWH)

Published Date: Jul 17, 2024
आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल बुटवल-७, दीपनगर, रूपन्देही साप्ताहिक गतिविधि   प्रकाशन मितिः २०८१।०३।३१ गते, सोमवार अवधिः वि.सं. २०८१।०३।२३ देखि २०८१।०३।२९ गतेसम्म (ई.सं. २०२४, २८औं हप्ता) । साप्ताहिक अंक: २८/२०२४   १. लेखा परिक्षण प्रारम्भ  मिति २०८१/०३/२५ गतेबाट आम्दा-नेपाल, सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पतालको आ.ब.२०८०/८१ को लेखा परिक्षण प्रक्रिया शुरूवात भयो ।   २. आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रारम्भ यस

Weekly News (W28_20240715_205_PWS)

Published Date: Jul 15, 2024
आम्दा नेपाल AMDA PWS खरखरे, दमक साप्ताहिक गतिविधि     प्रकाशन मितिः २०८१।०३।३१ गते, सोमवार अवधिः वि.सं. २०८१।०३।२४ देखि २०८१।०३।३० गते सम्म (ई.सं. २०२४, २८ हप्ता) साप्ताहिक अंक: २८/२०२४ Program/Health: Psychosocial Counselor provide psychosocial support to refugee population every Monday and Tuesday in Beldangi settlements whereas Thursday in Sansichare settlements per week. The total of 7 individuals and 1 follow up from Beldangi and

Weekly News(W27_20240708_102_AH)

Published Date: Jul 08, 2024
आम्दा नेपाल आम्दा अस्पताल खरखरे, दमक-२, झापा साप्ताहिक गतिविधि प्रकाशन मितिः २०८१।०३।२४ गते (अवधि वि.सं. २०८१।०३।१७ देखि २०८१।०३।२३ सम्म ई.सं. २०२४, २७ औं हप्ता) १. HSP/SBA को मोडुलर तालिम सामग्री विकास सम्बन्धि कार्यशाला गोष्ठी मा सहभागी सम्बन्धमा । श्री राष्ट्रिय स्वास्थ तालिम केन्द्र टेकु काठमाडौँको आयोजनामा मिति २०८१/०३/१५ देखि २०८१/०३/१८ सम्म टेकु काठमाडौँमा, HSP/SBA को मोडुलर तालिम

Weekly News (W26_20240701_105_AMH)

Published Date: Jul 01, 2024
आम्दा नेपाल आम्दा मेची अस्पताल मेचीनगर १० , धुलावारी झापा  साप्ताहिक गतिविधि   प्रकाशन मितिः २०८१।०३।१७  गते, सोमवार अवधिः वि.सं. २०८१।०३।१० देखि २०८१।०३।१६ गतेसम्म (ई.सं. २०२४, २६ औं हप्ता) । साप्ताहिक अंक: २६/२०२४   १. सुगर डे संचालन सम्बन्धमा ।   यस अस्पताल बाट प्रत्येक महिनाको १५ तथा १६ गते संचालन भई रहेको सुगर डे कार्यक्रममा ५७ जना विरामीहरुले निशुल्क मधुमेह परिक्षण तथा विशेषज्ञ

Weekly News (W27_20240708_105_AMH)

Published Date: Jul 08, 2024
आम्दा नेपाल आम्दा मेची अस्पताल मेचीनगर १० , धुलावारी झापा  साप्ताहिक गतिविधि   प्रकाशन मितिः २०८१।०३।२४ गते, सोमवार अवधिः वि.सं. २०८१।०३।१७ देखि २०८१।०३।२३ गतेसम्म (ई.सं. २०२४, २७औं हप्ता) । साप्ताहिक अंक: २७/२०२४   १. क्षयरोग मुक्त पालिका कार्यक्रममा सहभागिता  मिति २०८१/०३/१८ गते मंगलबारका दिन मेचीनगर नगरपालिकाको आयोजनामा  क्षयरोग मुक्त  पालिका  समिक्षा कार्यक्रमा यस अस्पतालका तर्फबाट अधिकृत श्री किरण निरौलाको सहभागिता रहेको थियो । उक्त

Weekly News (W27_20240708_103_SCWH)

Published Date: Jul 10, 2024
आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल बुटवल-७, दीपनगर, रूपन्देही साप्ताहिक गतिविधि   प्रकाशन मितिः २०८१।०३।२४ गते, सोमवार अवधिः वि.सं. २०८१।०३।१६ देखि २०८१।०३।२२ गतेसम्म (ई.सं. २०२४, २७औं हप्ता) । साप्ताहिक अंक: २७/२०२४   १. लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रीद्वारा आम्दा-नेपाल, सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पतालको भ्रमण मिति २०८१/०३/१६ गते आइतवारका दिन लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री माननीय दिपेन्द्र कुमार पुन मगरज्यूले आम्दा-नेपाल,

Weekly News(W26_20240701_102_AH)

Published Date: Jul 01, 2024
आम्दा नेपाल आम्दा अस्पताल खरखरे, दमक-२, झापा साप्ताहिक गतिविधि प्रकाशन मितिः २०८१।०३।१७ गते (अवधि वि.सं. २०८१।०३।१० देखि २०८१।०३।१६ सम्म ई.सं. २०२४, २६ औं हप्ता) १. "Onsite Coaching Mentoring" तालिममा सहभागी सम्बन्धमा । स्वास्थ्य कार्यालय झापाको आयोजनामा मिति २०८१/०३/१० देखि २०८१/३/१२ सम्म कोशी प्रदेश भद्रपुर झापामा, “Onsite Coaching Mentoring” कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ l उक्त कार्यक्रममा यस आम्दा

Weekly news (W26_20240701_104_AIHS)

Published Date: Jul 01, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८१।०३।१७ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८१।०३।१० देखि २०८१।०३।१६ सम्म । इ.सं. २०२४, २६ औं हप्ता)    १. कक्षा सञ्चालन आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमकमा शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा अध्ययनरत विद्यार्थी पठनपाठन निरन्तर रुपमा संचालन भएको छl २. नतिजा प्रकाशन आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकमा अध्ययनरत डिप्लोमा तह सामान्य चिकित्सा र मेडिकल ल्याव

Weekly News (W26_20240701_205_PWS)

Published Date: Jul 01, 2024
आम्दा नेपाल AMDA PWS खरखरे, दमक साप्ताहिक गतिविधि   प्रकाशन मितिः २०८१।०३।१७ गते, सोमवार अवधिः वि.सं. २०८१।०३।१० देखि २०८१।०३।१६ गते सम्म (ई.सं. २०२४, २६ हप्ता) साप्ताहिक अंक: २६/२०२४ Program/Health: Psychosocial Counselor provide psychosocial support to refugee population every Monday and Tuesday in Beldangi settlements whereas Thursday in Sansichare settlements per week. The total of 5 individuals and 2 follow up from Beldangi and

Weekly News (W26_20240702_107_AIHS)

Published Date: Jul 02, 2024
आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,बुटवल साप्ताहिक गतिविधि   प्रकाशन मितिः २०८१।०३।१७ गते, सोमवार अवधिः वि.सं. २०८१।०३।१० देखि २०८१।०३।१६ गते सम्म (ई.सं. २०२४, २६ हप्ता) साप्ताहिक अंक: २६/२०२४   १. तालिममा सहभागी: प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्ले साझेदारी शिक्षालयका प्राचार्यहरुलाई TITI काठमाडौँमा मिति २०८१.०३.१७ गते देखि २०८१.०३.२१ गते सम्म प्रदान गर्ने Basic Management Training मा यस

Weekly News (W26_20240701_103_SCWH)

Published Date: Jul 01, 2024
आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल बुटवल-७, दीपनगर, रूपन्देही साप्ताहिक गतिविधि   प्रकाशन मितिः २०८१।०३।१७ गते, सोमवार अवधिः वि.सं. २०८१।०३।०९ देखि २०८१।०३।१५ गतेसम्म (ई.सं. २०२४, २६औं हप्ता) । साप्ताहिक अंक: २६/२०२४   १. आम्दा नेपाल, आम्दा मेची अस्पताल, धुलाबारी, झापालाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण मिति २०८१/०३/१० गतेका दिन आम्दा-नेपाल, सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको सवारी दर्ता नम्बर ७४२९

Weekly News (W25_20240625_103_SCWH)

Published Date: Jun 25, 2024
आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल बुटवल-७, दीपनगर, रूपन्देही साप्ताहिक गतिविधि   प्रकाशन मितिः २०८१।०३।१०  गते, सोमवार अवधिः वि.सं. २०८१।०३।०२ देखि २०८१।०३।०८ गतेसम्म (ई.सं. २०२४, २५औं हप्ता) । साप्ताहिक अंक: २५/२०२४ १. ‘अपरेशन थिएटर व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम’ को समापन मिति २०८१/०३/०४ का दिन आम्दा-नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पतालमा मिति २०८१/०१/२६ गतेदेखि संचालित भैआएको ‘अपरेशन थिएटर व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम’

Weekly News(W25_20240624_102_AH)

Published Date: Jun 24, 2024
आम्दा नेपाल आम्दा अस्पताल खरखरे, दमक-२, झापा साप्ताहिक गतिविधि प्रकाशन मितिः २०८१।०३।१० गते (अवधि वि.सं. २०८१।०३।०३ देखि २०८१।०३।०९ सम्म ई.सं. २०२४, २५ औं हप्ता) १. "ग्रामिण अब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउन्ड" (ROUSG) तालिमको सम्पन्न भएको छ । श्री स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, बागमती प्रदेश सरकार को आयोजनामा र हिमालयन हेल्थ केयर को आर्थिक सहयोग मा मिति २०८१/०२/१८ देखि २०८१/०३/०६ गते सम्म

Weekly News (W25_20240624_107_AIHS)

Published Date: Jun 24, 2024
आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,बुटवल साप्ताहिक गतिविधि   प्रकाशन मितिः २०८१।०३।१० गते, सोमवार अवधिः वि.सं. २०८१।०३।०३ देखि २०८१।०३।०९ गते सम्म (ई.सं. २०२४, २५ हप्ता) साप्ताहिक अंक: २५/२०२४   १. योग दिवस सम्बन्धमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०८१.०२.२७ गतेको च.न. ७१ पत्र अनुसार साथै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको परिपत्र

Weekly News (W24_20240617_107_AIHS)

Published Date: Jun 17, 2024
आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,बुटवल साप्ताहिक गतिविधि   प्रकाशन मितिः २०८१।०३।०३ गते, सोमवार अवधिः वि.सं. २०८१।०२।२८ देखि २०८१।०३।०२ गते सम्म (ई.सं. २०२४, २४ हप्ता) साप्ताहिक अंक: २४/२०२४   १. कार्यक्रममा सहभागी : आम्दा नेपाल केन्द्रिय कार्यालयले मिति २०८१.०२.३१ र ३२ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यसम्पादन व्यवस्थापन प्रशिक्षण तथा कार्यशालामा यस आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट प्राचार्य श्री

Weekly news (W25_20240624_104_AIHS)

Published Date: Jun 24, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८१।०३।१० गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८१।०३।०३ देखि २०८१।०३।०९ सम्म । इ.सं. २०२४, २५ औं हप्ता)     १. पठन पाठन सुचारू आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकको शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा अध्यनरत नर्सिंङ, सामान्य चिकित्सा, मेडिकल ल्याब टेक्निसियन, र रेडियोग्राफी तर्फका विधार्थीहरु तथा प्रशिक्षकहरूको वर्षे विदा पश्चात मिति २०८१/०३/०९ गते देखि

Week News (W25_20240624_205_PAPC)

Published Date: Jun 23, 2024
आम्दा नेपाल AMDA PWS खरखरे, दमक, झापा साप्ताहिक गतिविधि प्रकाशन मितिः २०८१।०३।१० गते (अवधि वि.सं. २०८१।०३।०३ देखि २०८१।०३|०९ सम्म । ई.सं. २०२४,२५ औ हप्ता)     Program/Health:   Psychosocial Counselor provide psychosocial support to refugee population every Monday and Tuesday in Beldangi settlements whereas Thursday in Sansichare settlements per week. The total of 3 individuals and 4 follow up from Beldangi and

Weekly News (W24_20240619_103_SCWH)

Published Date: Jun 19, 2024
आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल बुटवल-७, दीपनगर, रूपन्देही साप्ताहिक गतिविधि   प्रकाशन मितिः २०८१।०३।०३  गते, सोमवार अवधिः वि.सं. २०८१।०२।२७ देखि २०८१।०३।०१ गतेसम्म (ई.सं. २०२४, २४औं हप्ता) । साप्ताहिक अंक: २४/२०२४   १. अस्पतालको भित्रि सडक कालोपत्रे सम्पन्न      बुटवल उप-महानगरपालिका, वडा नम्बर ७ को पहल तथा आर्थिक सहयोगमा आम्दा-नेपाल, सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पतालको भित्रि सडकलाई कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।            २. कार्यसम्पादन

Weekly news (W24_20240617_104_AIHS)

Published Date: Jun 17, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८१।०३।०३ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८१।०२।२८ देखि २०८१।०३।०२ सम्म । इ.सं. २०२४, २४ औं हप्ता)    १. वर्षे विदा आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकको शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा अध्यनरत नर्सिंङ, सामान्य चिकित्सा, मेडिकल ल्याब टेक्निसियन, र रेडियोग्राफी तर्फका विधार्थीहरु तथा प्रशिक्षकहरूको वर्षे विदा मिति २०८१/०२/२७ गते आइतबार देखि

Weekly News(W24_20240617_102_AH)

Published Date: Jun 17, 2024
आम्दा नेपाल आम्दा अस्पताल खरखरे, दमक-२, झापा साप्ताहिक गतिविधि प्रकाशन मितिः २०८१।०३।०३ गते (अवधि वि.सं. २०८१।०२।२८ देखि २०८१।०३।०३ सम्म ई.सं. २०२४, २४ औं हप्ता) १. आम्दा अस्पतालमा "Basic Life Support" तालिम सम्पन्न भएको छ l श्री आम्दा अस्पताल, खरखरे, दमक २, झापामा Basic Life Support तालिम सम्पन्न भएको छ l आम्दा अस्पताल, दमकको Meeting Hall मा सम्पूर्ण

Week News (W24_202406017_205_PAPC)

Published Date: Jun 17, 2024
आम्दा नेपाल AMDA PWS खरखरे, दमक, झापा साप्ताहिक गतिविधि प्रकाशन मितिः २०८१।०३।०३ गते (अवधि वि.सं. २०८१।०२।२८ देखि २०८१।०३|०२ सम्म । ई.सं. २०२४,२४ औ हप्ता)   Program/Health:   Psychosocial Counselor provide psychosocial support to refugee population every Monday and Tuesday in Beldangi settlements whereas Thursday in Sansichare settlements per week. The total of 6 individuals and 2 follow up from Beldangi and

Weekly News(W23_20240610_102_AH)

Published Date: Jun 10, 2024
आम्दा नेपाल आम्दा अस्पताल खरखरे, दमक-२, झापा साप्ताहिक गतिविधि प्रकाशन मितिः २०८१।०२।२८ गते (अवधि वि.सं. २०८१।०२।२१ देखि २०८१।०२।२७ सम्म ई.सं. २०२४, २३ औं हप्ता १. " LQMS training" तालिममा सहभागी सम्बन्धमा । PPHL Koshi province को आयोजनामा मिति २०८१/०२/२२ देखि २०८१/०२/२५ सम्म भेडेटारमा “LQMS training” तालिम सम्पन्न भएको छ l उक्त कार्यक्रममा यस आम्दा अस्पताल, दमकबाट ल्याब

Weekly News(W22_20240527_102_AH)

Published Date: Jun 03, 2024
No News, Thank You  
Results 576: You are at page 1 of 24
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np
Office Code: 101

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Office Code: 102

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
Office Code: 103

AMDA Institute of Health Science, Damak
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np
Office Code: 104

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
Office Code: 105

Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati, Kathmandu
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140

E-mail: 
amda@amda.org.np
Office Code: 106
AMDA Institute of Health Science, Butwal
Butwal Sub-metropolitan city 7, Deepnagar, Butwal
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: aihs.butwal@amda.org.np
Office Code: 107

google map
Scan Google map