Published Date: Dec 06, 2022
आम्दा नेपाल
आम्दा अस्पताल
दमक, झापा
 
साप्ताहिक गतिविधि
प्रकाशन मितिः २०७९।०८।२० गते
(अवधि वि.सं. २०७९।०८।११ देखि २०७९।०८।१८ सम्म । ई.सं. २०२२, ४८ औं हप्ता)


मुख्य गतिविधिहरु

OTTM PRELIMINARY METING कार्यक्रम सन्चालन भएको छ 
श्री आम्दा अस्पताल, दमक २ मा मितिः २०७९।०८।१३ देखी १४ गते सम्म राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, काठमाडौँ र NSTC को support मा OTTM PRELIMINARY METING कार्यक्रम यस आम्दा अस्पतालको तालिम हल,  दमकमा सम्पन्न भएको छ  आगामी दिनमा OT सम्बन्धि तालिम संचालन गर्ने सहमति समेत भएको छ ।

संग्रहनिय तस्विरहरू
 
OTTM PRELIMINARY METING

 
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580046, 580667
Fax: +977 (23) 580186
E-mail: ah.damak@amda.org.np

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502097
Fax: +977 (71) 502085
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone: +977 (23) 560550
E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 582186
E-mail: aihs.damak@amda.org.np