Published Date: Nov 21, 2022
आम्दा नेपाल
सिध्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल

बुटवल

Week 46 :
प्रकाशन मितिः २०७९।०८।०५ गते
 ( From  December 14- December 20 2022)
            2079 Kartik 28 to 2079 Mansir 4
 
  
१. सुरक्षा गार्ड र सरसफाई गर्ने कर्मचारी आपूर्ति गर्ने कम्पनिसंग सम्झौता
मिति २०७९ मंसिर १ गते,
यस सिध्दार्थ बाल तथा महिला अस्पतालमा सुरक्षा गार्ड र सरसफाई गर्ने कर्मचारीहरुको मिति २०७९ मंसिर १ गते देखि लागु हुने गरि श्री टप सेक्युरिटि नेपाल प्रा. लि. संग सम्झौता भयो ।
 
 
 
 
 
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580046, 580667
Fax: +977 (23) 580186
E-mail: ah.damak@amda.org.np

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502097
Fax: +977 (71) 502085
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone: +977 (23) 560550
E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 582186
E-mail: aihs.damak@amda.org.np