Published Date: Sep 22, 2020
Expiry Date: Sep 27, 2020

आम्दा नेपाल
जोरपाटी, काठमाण्डौं
मिति २०७७।०६।०५
 
साप्ताहिक समाचार

१.       कर्मचारी पदपूर्तिको विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धमा

आम्दा नेपाल अनतर्गत FHI360 को सहयोगमा संचालन हुने नयाँ EpiC Project अन्तर्गत इलाम  सुनसरी जिल्लाको लागि हेल्थ असिस्टेन्ट पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिका लागि मिति २०७७।०६।०१ (17.09.2020) मा JobsNepal.com मा सूचना (सूचना नं.००७२४८/०५/२०२०प्रकाशन गरिएको  

२.      बोलपत्र आव्हान

आम्दा नेपाल अन्तर्गत संचालित अस्पताल/कार्यक्रमहरूका लागि आवशयक औषधीऔषधीजन्य सामाग्रि/केमिकलछपाइ/मसलन्द सामाग्रिहर खरिद गर्न मिति २०७७।०५।३१ मा शिलबन्दि बोलपत्र पेश गर्न सूचना (007244/AMDA/CO/2077/78) प्रकाशन गरिएको  
 

AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np
Office Code: 101

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Office Code: 102

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
Office Code: 103

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
Office Code: 105

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np
Office Code: 104

AMDA Institute of Health Science
Butwal Sub-metropolitan city 7, Deepnagar, Butwal
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: aihs.butwal@amda.org.np
Office Code: 107
google map
Scan Google map