Published Date: Aug 31, 2020
Expiry Date: Sep 06, 2020

आम्दा नेपाल
सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल
बुटवल – ७
  
News of the week.

Weekly News (W35_20200830_103_SCWH ) (2077/05/07 to 2077/05/13)
 
१. सि.बा.म. अस्पताल बुटवल मिति २०७७।०५।१२ गते,
आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल बुटवलमा आम्दा नेपाल केन्द्रिय कार्यालयबाट खरिद भै आएको Hematology Analyzer जडान भई कार्य सुचारू गरियो ।
 
 
२.  सि.बा.म. अस्पताल बुटवल मिति २०७७।०५।१३ गते,
आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल बुटवलले मिति २०७७ भाद्र १३ गते शुक्रवार साप्ताहिक सरसफाई अन्तर्गत  कर्मचारीद्वारा  अस्पतालको मुल गेटमा सरसफाई गरिएको   छ ।
   कार्य गरीएको छ ।
 
 
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np
Office Code: 101

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Office Code: 102

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
Office Code: 103

AMDA Institute of Health Science, Damak
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np
Office Code: 104

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
Office Code: 105

Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati, Kathmandu
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140

E-mail: 
amda@amda.org.np
Office Code: 106
AMDA Institute of Health Science, Butwal
Butwal Sub-metropolitan city 7, Deepnagar, Butwal
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: aihs.butwal@amda.org.np
Office Code: 107

google map
Scan Google map