Published Date: Mar 30, 2021
Weekly News (W12_20210312_103_SCWH )  
 
१. मिति २०७७ चैत्र १० गते आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद वीच यस अस्पतालमा परिषदको कार्यालय स्थापना र संचालन सम्बन्धमा एक कार्यक्रम वीच सम्झौता सम्पन्न भयो ।
२. 
मिति २०७७ साल १२ गते स्टाफ नर्स तथा मेडिकल अधिकृत पदको लागी लिखित परिक्षा सम्पन्न भयो । सो लिखित परिक्षामा ५६ जना जना र मेडिकल अधिकृत ५ जना प्रशिक्षार्थिहरुको  सहभागीता थियो ।
३. मिति २०७७ चैत्र १३ गते शुक्रवार साप्ताहिक सरसफाई सम्बन्धि कार्य सम्पन्न गरियो ।
४. नेपाल परिवार कल्याण महाशाखा र यस अस्पताल वीच Robson Classification सम्बन्धि बैठक सम्पन्न भयो ।
५. मिति २०७७ चैत्र १३ गते आर्थिक बर्ष २०७७।७८ को अर्धबार्षिक अडिट सम्पन्न भयो । साथै अडिटर र अस्पताल प्रशासन वीच आजै Exit Meeting सम्पन्न भयो ।
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
Fax: +977 (1) 4911141
E-mail: amda@amda.org.np

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580046, 580667
Fax: +977 (23) 580186
E-mail: ah.damak@amda.org.np

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502097
Fax: +977 (71) 502085
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone: +977 (23) 560550
E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 582186
E-mail: aihs.damak@amda.org.np