Published Date: Mar 09, 2020
Expiry Date: Mar 16, 2020

आम्दा नेपाल
सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल
बुटवल – ७
  
News of the week.
 
 
Weekly News (W10_202000309_103_SCWH ) (2076/11/18 to 2076/11/24)
 
मिति २०७६ साल फाल्गुण २३ गते,  सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल बुटवलले आर्थिक बर्ष २०७६।७७ अर्धबार्षिक समिक्षा बैठक अस्पतालका निमित्त निर्देशक डा. केशव राज शर्मा ज्यू को अध्यक्षता सम्पन्न भयो । यस समिक्षा बैठकमा २०७६ साल श्रावण १ गते देखि पौष मसान्त सम्मको मेडिकल प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन तथा अन्य गतिविधि लगायतमा जिम्मेवार कर्मचारीहरुले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । त्यस प्रतिवेदनमा छलफल भई आवश्यक सुझावहरु कर्मचारीहरुले दिएका थिए । यसको अलावा आगामी ६ महिनामा कार्य योजना समेत प्रस्तुत भएको थियो । त्यस समिक्षा बैठकमा सहभागी कर्मचारीहरुले समिक्षा बैठक प्रत्येक ३।३ महिनामा गर्नु पर्ने सुझाब समेत प्राप्त भएको छ ।
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np
Office Code: 101

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Office Code: 102

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
Office Code: 103

AMDA Institute of Health Science, Damak
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np
Office Code: 104

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
Office Code: 105

Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati, Kathmandu
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140

E-mail: 
amda@amda.org.np
Office Code: 106
AMDA Institute of Health Science, Butwal
Butwal Sub-metropolitan city 7, Deepnagar, Butwal
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: aihs.butwal@amda.org.np
Office Code: 107

google map
Scan Google map