Published Date: Mar 02, 2020
Expiry Date: Mar 09, 2020

आम्दा नेपाल
सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल
बुटवल – ७
  
News of the week.
  
Weekly News (W09_202002029_103_SCWH ) (2076/11/11 to 2076/11/17)
 
१. मिति २०७६ साल फाल्गुण ११ गते बुटवल उध्योग बाणिज्य संघको स्थापनाको दिवसको उपलक्क्षमा प्रसुति भवनको छतमा निर्माण भएको ट्रसको जम्मा लागत रकम रू. २७,९७,००५.०० को ६०% ले हुने रकम रू. १६,७८,२०३.०० एक समारोह वीच उध्योग बाणिज्य संघको अध्यक्ष श्री खेम बहादुर हमालले यस अस्पतालका निमित्त निर्देशक डा. केशव राज शर्मालाई हस्ताण्तरण गर्नु भएको छ । साथै बांकि रकम अस्पतालको आन्तरिक श्रोतबाट खर्च गरिएको छ । 
 
२. यहि मिति २०७६ साल फाल्गुण १३ गते AMDA MINDS तथा Japan Coop, Japan बाट यस अस्पतालको अवलोकन भ्रमणको लागी निम्न ६ जना जापानिज पाहुनाहरु आउनु भएको थियो ।
  1. Ms. Kaeko Okuda              - Acting Country Director Nepal Office AMDA – MINDS
  2. Ms. Yoshi Takehisa         -Coordinator,  AMDA – MINDS Head Quarter, Japan
  3. Ms. Hiroko Okashiro        - Japan Coop
  4. Ms. Yoshie Hagihara        - Japan Coop
  5. Mr. Shozo HIrata              - Japan Coop
  6. Mr. Taihei Fukui              - Japan Coop
 
३. यहि मिति २०७६।११।१४ गते आन्तरिक ब्यबस्थापन समितिको बैठक यस अस्पतालको निमित्त निर्देशक डा. केशव राज शर्माको अध्यक्षतामा बिभिन्न बिषयमा छलफल गरी बैठक सम्पन्न भयो । 
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np
Office Code: 101

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Office Code: 102

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
Office Code: 103

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
Office Code: 105

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np
Office Code: 104

AMDA Institute of Health Science
Butwal Sub-metropolitan city 7, Deepnagar, Butwal
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: aihs.butwal@amda.org.np
Office Code: 107
google map
Scan Google map