Published Date: Mar 23, 2020
Expiry Date: Mar 30, 2020

आम्दा नेपाल
सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल
बुटवल – ७
  
News of the week
 
 
 
 
Weekly News (W12_20200323_103_SCWH ) (2076/12/02 to 2076/12/08)
 
सि.बा.म. अस्पताल बुटवल मिति २०७६।१२।०६ गते,
१..बा.म. अस्पतालले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७।७८ को लागी कार्यक्रम, नीति तथा बजेट सम्बन्धि १ दिने कार्यशाला गोष्ठीमा यस अस्पतालका बिभिन्न युनिट तथा बिभागका  सिनियर कर्मचारीहरुको सहभागितामा सुझाव तथा योजना संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न भयो । सो सुझाव तथा योजनाहरुलाई छनोट गरी अन्तिम रुप केहि दिनमा सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ । 

२.हालै भएको विश्वब्यापि कोरोना भाईरस संक्रमण (कोविद १९ ) बाट बच्नको लागी यस अस्पतालबाट २०७६ साल चैत्र ५ गते देखि कर्मचारीहरुलाई मास्क बितरण र अस्पतालमा आउने बिरामी,कर्मचारी,कुरुवा तथा अस्पताल भित्र आउने सबैलाई अनिवार्य रुपमा Hand Sanitizer ले हात सफाई गर्ने र अस्पतालबाट तयार गरिएको कपडाको मास्क अस्पताल आउने बिरामीहरुलाई अनिवार्य रुपमा लगाउने ब्यबस्था गरिएको छ । 
 
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np
Office Code: 101

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Office Code: 102

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
Office Code: 103

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
Office Code: 105

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np
Office Code: 104

AMDA Institute of Health Science
Butwal Sub-metropolitan city 7, Deepnagar, Butwal
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: aihs.butwal@amda.org.np
Office Code: 107
google map
Scan Google map