Published Date: Nov 30, 2022
Expiry Date: Dec 14, 2022

 शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !
 ) प्रथम पट प्रकाशित मिति २०७९/०८/१४, ३० नोभेम्वर २०२२)
 
आम्दा नेपाल/अस्पताल अर्न्तगत सञ्चालित आम्दा अस्पताल , दमकलाइ Fully Automated Biochemistry Analyzer आवश्यक भइ खरिद गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक इजाजत प्राप्त सेवा प्रदायक अधिकारिक विक्रेता/आपुर्तिकर्ताहरूवाट यो सूचना (सूचना नं. 004/AMDA/AH/2079_080) प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र कम्पनिको पुर्ण विवरण सहित प्रस्ताव पेश गर्नुहुन आव्हान गरिएको छ ।

यस सूचनाको पूर्ण विवरणका लागि आम्दा नेपालको वेभसाइट www.amda.org.np वा तलको ठेगानामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ ।
 
आम्दा अस्पताल
दमक २, झापा
फोनः ०२३५८०१८६, ०२३५८००४६
इमेलः ah.damak@amda.org.np
 
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np