AMDA Institute of Health Science, Damak

Published Date: Feb 05, 2024
Expiry Date: Feb 11, 2024

आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
दमक, झापा
 
प्रकाशन मितिः २०८०।१०।२२ गते, सोमवार
(अवधि वि.सं. २०८०।१०।१५ देखि २०८०।१०।२१ सम्म । इ.सं. २०२३, ५ हप्ता)

 
१. कक्षा सञ्चालन
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमकमा शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा शैक्षिक कर्मचारीहरूको हिउँदे विदा पश्चात मिति २०८० माघ २१ गते देखि पुनः पठनपाठन निरन्तर रुपमा संचालन भएको छl
 
२. नतिजा प्रकाशन
आम्दा नेपालले अनलाईनमा प्रथम पटक मिति २०८०/०९/२० गते तदनुसार ०५-०१-२०२४ मा प्रकाशन गरेको विज्ञापन (विज्ञापन नं. ०५/९६३८) अनुसार सहायक (प्रशासन/लेखा) पदको मिति २०८०/१०/१३ गते तदनुसार २७-०१-२०२४ मा लिईएको परीक्षाको मिति २०८०/१०/१६ गते तदनुसार ३०-०१-२०२४  नतिजा प्रकाशन भएको छ।
 
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np
Office Code: 101

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Office Code: 102

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
Office Code: 103

AMDA Institute of Health Science, Damak
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np
Office Code: 104

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
Office Code: 105

Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati, Kathmandu
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140

E-mail: 
amda@amda.org.np
Office Code: 106
AMDA Institute of Health Science, Butwal
Butwal Sub-metropolitan city 7, Deepnagar, Butwal
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: aihs.butwal@amda.org.np
Office Code: 107

google map
Scan Google map