AMDA Institute of Health Science, Damak

News & Events

Weekly news (W28_20240715_104_AIHS)

Published Date: Jul 15, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८१।०३।३१ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८१।०३।२४ देखि २०८१।०३।३० सम्म । इ.सं. २०२४, २८ औं हप्ता)    १. कक्षा सञ्चालन आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमकमा शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा अध्ययनरत विद्यार्थी पठनपाठन निरन्तर रुपमा संचालन भएको छl २. विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकमा डिप्लोमा तह सामान्य चिकित्सा तेश्रो अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले

Weekly news (W27_20240708_104_AIHS)

Published Date: Jul 08, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८१।०३।२४ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८१।०३।१७ देखि २०८१।०३।२३ सम्म । इ.सं. २०२४, २७ औं हप्ता)    १. कक्षा सञ्चालन आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमकमा शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा अध्ययनरत विद्यार्थी पठनपाठन निरन्तर रुपमा संचालन भएको छl २. विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकमा डिप्लोमा तह सामान्य चिकित्सा तेश्रो अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले

Weekly news (W26_20240701_104_AIHS)

Published Date: Jul 01, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८१।०३।१७ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८१।०३।१० देखि २०८१।०३।१६ सम्म । इ.सं. २०२४, २६ औं हप्ता)    १. कक्षा सञ्चालन आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमकमा शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा अध्ययनरत विद्यार्थी पठनपाठन निरन्तर रुपमा संचालन भएको छl २. नतिजा प्रकाशन आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकमा अध्ययनरत डिप्लोमा तह सामान्य चिकित्सा र मेडिकल ल्याव

Weekly news (W25_20240624_104_AIHS)

Published Date: Jun 24, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८१।०३।१० गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८१।०३।०३ देखि २०८१।०३।०९ सम्म । इ.सं. २०२४, २५ औं हप्ता)     १. पठन पाठन सुचारू आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकको शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा अध्यनरत नर्सिंङ, सामान्य चिकित्सा, मेडिकल ल्याब टेक्निसियन, र रेडियोग्राफी तर्फका विधार्थीहरु तथा प्रशिक्षकहरूको वर्षे विदा पश्चात मिति २०८१/०३/०९ गते देखि

Weekly news (W24_20240617_104_AIHS)

Published Date: Jun 17, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८१।०३।०३ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८१।०२।२८ देखि २०८१।०३।०२ सम्म । इ.सं. २०२४, २४ औं हप्ता)    १. वर्षे विदा आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकको शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा अध्यनरत नर्सिंङ, सामान्य चिकित्सा, मेडिकल ल्याब टेक्निसियन, र रेडियोग्राफी तर्फका विधार्थीहरु तथा प्रशिक्षकहरूको वर्षे विदा मिति २०८१/०२/२७ गते आइतबार देखि

Weekly news (W23_20240610_104_AIHS)

Published Date: Jun 10, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८१।०२।२८ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८१।०२।२१ देखि २०८१।०२।२७ सम्म । इ.सं. २०२४, २३ औं हप्ता)    १. कक्षा सञ्चालन आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमकमा शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा अध्ययनरत विद्यार्थी पठनपाठन निरन्तर रुपमा संचालन भएको छl   २. आन्तरिक परीक्षा आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकमा सञ्चालित सामान्य चिकित्सा, डायाग्नोष्टिक रेडियोग्राफी र मेडिकल ल्याव

Weekly news (W22_20240603_104_AIHS)

Published Date: Jun 03, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८१।०२।२१ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८१।०२।१४ देखि २०८१।०२।२० सम्म । इ.सं. २०२४, २२ औं हप्ता)    १. कक्षा सञ्चालन आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमकमा शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा अध्ययनरत विद्यार्थी पठनपाठन निरन्तर रुपमा संचालन भएको छl   २. आन्तरिक परीक्षा आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकमा सञ्चालित सामान्य चिकित्सा, डायाग्नोष्टिक रेडियोग्राफी र मेडिकल ल्याव

Weekly news (W21_20240527_104_AIHS)

Published Date: May 27, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८१।०२।१४ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८१।०२।०७ देखि २०८१।०२।१३ सम्म । इ.सं. २०२४, २१ औं हप्ता)    १. कक्षा सञ्चालन आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमकमा शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा अध्ययनरत विद्यार्थी पठनपाठन निरन्तर रुपमा संचालन भएको छl   २. नतिजा प्रकाशन आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकमा सञ्चालित नर्सिङ्ग कार्यक्रम दोश्रो वर्षको वार्षिक परीक्षाको नतिजा

Weekly news (W20_20240520_104_AIHS)

Published Date: May 20, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८१।०२।०७ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८१।०१।३१ देखि २०८१।०२।०६ सम्म । इ.सं. २०२४, २० औं हप्ता)     १. कक्षा सञ्चालन आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमकमा शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा अध्ययनरत विद्यार्थी पठनपाठन निरन्तर रुपमा संचालन भएको छl   २. विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकमा सञ्चालित सामान्य चिकित्सा कार्यक्रम तेश्रो

Weekly news (W19_20240513_104_AIHS)

Published Date: May 13, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८१।०१।३० गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८१।०१।२४ देखि २०८१।०१।३० सम्म । इ.सं. २०२४, १९ औं हप्ता)     १. कक्षा सञ्चालन आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमकमा शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा अध्ययनरत विद्यार्थी पठनपाठन निरन्तर रुपमा संचालन भएको छl   २. पुरस्कार वितरण आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकमा सञ्चालित सामान्य चिकित्सा र मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी कार्यक्रम

Weekly news (W18_20240507_104_AIHS)

Published Date: May 06, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८१।०१।२५ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८१।०१।१७ देखि २०८१।०१।२४ सम्म । इ.सं. २०२४, १८ औं हप्ता)     १. कक्षा सञ्चालन आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमकमा शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा अध्ययनरत विद्यार्थी पठनपाठन निरन्तर रुपमा संचालन भएको छl   २. नतिजा प्रकाशन आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकमा सञ्चालित सामान्य चिकित्सा र मेडिकल ल्याव

Weekly news (W17_20240429_104_AIHS)

Published Date: Apr 29, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८१।०१।१७ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८१।०१।१० देखि २०८१।०१।१६ सम्म । इ.सं. २०२४, १७ औं हप्ता)    १. कक्षा सञ्चालन आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमकमा शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा अध्ययनरत विद्यार्थी पठनपाठन निरन्तर रुपमा संचालन भएको छl २. Botanical Tour आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकमा अध्ययनरत सामान्य चिकित्सा र मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी कार्यक्रमको पाठ्यक्रम

Weekly news (W16_20240422_104_AIHS)

Published Date: Apr 22, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८१।०१।१० गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८१।०१।०३ देखि २०८१।०१।०९ सम्म । इ.सं. २०२४, १६ औं हप्ता)    १. कक्षा सञ्चालन आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमकमा शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा अध्ययनरत विद्यार्थी पठनपाठन निरन्तर रुपमा संचालन भएको छl   २. क्लिनिकल पोष्टिङ्ग नर्सिङ्ग कार्यक्रम दोश्रो र तेश्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको पाठ्यक्रममा आधारित  क्लिनिकल पोष्टिङ्ग निरन्तर

Weekly news (W15_20240415_104_AIHS)

Published Date: Apr 15, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८१।०१।०३ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।१२।२६ देखि २०८१।०१।०२ सम्म । इ.सं. २०२४, १५ औं हप्ता)     १. कक्षा सञ्चालन आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमकमा शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा अध्ययनरत विद्यार्थी पठनपाठन निरन्तर रुपमा संचालन भएको छl   २. क्लिनिकल पोष्टिङ्ग नर्सिङ्ग कार्यक्रम दोश्रो र तेश्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको पाठ्यक्रममा आधारित  क्लिनिकल पोष्टिङ्ग

Weekly news (W11_20240318_104_AIHS)

Published Date: Mar 11, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।१२।०५ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।११।२८ देखि २०८०।१२।०४ सम्म । इ.सं. २०२४, ११ औं हप्ता)    १. कक्षा सञ्चालन आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमकमा शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा अध्ययनरत विद्यार्थी पठनपाठन निरन्तर रुपमा संचालन भएको छl   २. सामुदायिक फिल्ड अभ्यास नर्सिङ्ग कार्यक्रम पहिलो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू सामुदायिक फिल्ड अभ्यास इलाम जिल्लाको वुकुवा

Weekly news (W1_20240108_104_AIHS)

Published Date: Jan 08, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।०९।२३ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।०९।१६ देखि २०८०।०९।२२ सम्म । इ.सं. २०२४, १ हप्ता)   १. निरन्तर कक्षा संचालन आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमक शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ का भर्ना भएका ल्याव टेक्नोलोजी,सामान्य चिकित्सा, नर्सिंग अन्तर्गत प्रथम वर्षका विद्यार्थीहरुको पठनपाठन निरन्तर रुपमा संचालन भईरहेको छl    २. डिप्लोमा कार्यक्रमको दोश्रो र तेश्रो

Weekly news (W13_20240401_104_AIHS)

Published Date: Apr 01, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।१२।१९ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।१२।१२ देखि २०८०।१२।१८ सम्म । इ.सं. २०२४, १३ औं हप्ता)    १. कक्षा सञ्चालन आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमकमा शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा अध्ययनरत विद्यार्थी पठनपाठन निरन्तर रुपमा संचालन भएको छl   २. क्लिनिकल पोष्टिङ्ग नर्सिङ्ग कार्यक्रम दोश्रो र तेश्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको पाठ्यक्रममा आधारित  क्लिनिकल पोष्टिङ्ग निरन्तर सञ्चालन

Weekly news (W12_20240325_104_AIHS)

Published Date: Mar 25, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।१२।१२ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।१२।०५ देखि २०८०।१२।११ सम्म । इ.सं. २०२४, १२ औं हप्ता)    १. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् द्वारा नियमित अनुगमन तथा निरिक्षण २०८० आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमकमा शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् द्वारा नियमित अनुगमन तथा

Weekly News (W02_20240115_104_AIHS)

Published Date: Jan 08, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।१०।०१ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।०९।२३ देखि २०८०।०९।२९ सम्म । इ.सं. २०२४, २ हप्ता)   १. विद्यार्थीहरूको स्वागत तथा विदाइ कार्यक्रम आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमक शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा डिप्लोमा तहका कार्यक्रमहरू तेश्रो वर्ष अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको वार्षिक परीक्षासम्पन्न भएकालार्इ भर्ना भएका विदार्इ तथा नयँ भर्ना भएकाहरूलार्इ स्वागत कार्यक्रम

Weekly news (W3_20240122_104_AIHS)

Published Date: Jan 15, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।१०।०८ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।१०।०१ देखि २०८०।१०।०७ सम्म । इ.सं. २०२४, ३ हप्ता)   १. निरन्तर कक्षा संचालन आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमक शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ का भर्ना भएका ल्याव टेक्नोलोजी,सामान्य चिकित्सा, नर्सिंग अन्तर्गत प्रथम वर्षका विद्यार्थीहरुको पठनपाठन निरन्तर रुपमा संचालन भईरहेको छl   २. हिउँदे विदा आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान

Weekly news (W4_20240129_104_AIHS)

Published Date: Jan 22, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।१०।१५ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।१०।०८ देखि २०८०।१०।१४ सम्म । इ.सं. २०२४, ४ हप्ता)   १. हिउँदे विदा आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमक शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा शैक्षिक कर्मचारीहरूलार्इमिति २०८० माघ ७ गते देखि मिति २०८० माघ २० गते सम्म हिउँदे विदा दिइएको छ। मिति २०८०

Weekly news (W5_20240205_104_AIHS)

Published Date: Jan 29, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।१०।२२ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।१०।१५ देखि २०८०।१०।२१ सम्म । इ.सं. २०२४, ५ हप्ता)   १. कक्षा सञ्चालन आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमकमा शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा शैक्षिक कर्मचारीहरूको हिउँदे विदा पश्चातमिति २०८० माघ २१ गते देखि पुनः पठनपाठन निरन्तर रुपमा संचालन भएको छl   २. नतिजा प्रकाशन

Weekly news (W6_20240212_104_AIHS)

Published Date: Feb 05, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।१०।२९ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।१०।२२ देखि २०८०।१०।२८ सम्म । इ.सं. २०२४, ६ हप्ता)   १. कक्षा सञ्चालन आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमकमा शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा अध्ययनरत विद्यार्थी पठनपाठन निरन्तर रुपमा संचालन भएको छl   २. नतिजा प्रकाशन आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमकमा सञ्चालित सामान्य चिकित्सा कार्यक्रम र मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी

Weekly news (W7_20240219_104_AIHS)

Published Date: Feb 12, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।११।१९ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।१०।२९ देखि २०८०।११।०६ सम्म । इ.सं. २०२४, ७ औं हप्ता)   १. सरस्वती पूजा आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमकमा शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले मिति २०८० फागुन २ गते श्रीपञ्चमी का दिन विद्याकी देवि सरस्वती माताको पूजापाठ गरि भव्यताका साथ मनाइएको छl २. कक्षा सञ्चालन आम्दा

Weekly news (W8_20240226_104_AIHS)

Published Date: Feb 19, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।११।१४ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।११।०७ देखि २०८०।११।१३ सम्म । इ.सं. २०२४, ८ औं हप्ता)   १. निरिक्षण भ्रमण आम्दा नेपालका नव नियुक्त अध्यक्ष डा. सुनु दुलाल, सदस्य डा. यज्ञराज पाठक, सह-सचिव डा. नविन ढकाल र आम्दा नेपालका प्रशासक श्री उमेश आचार्यवाट आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमकमा सञ्चालित शैक्षिक
Results 80: You are at page 1 of 4
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np
Office Code: 101

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Office Code: 102

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
Office Code: 103

AMDA Institute of Health Science, Damak
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np
Office Code: 104

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
Office Code: 105

Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati, Kathmandu
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140

E-mail: 
amda@amda.org.np
Office Code: 106
AMDA Institute of Health Science, Butwal
Butwal Sub-metropolitan city 7, Deepnagar, Butwal
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: aihs.butwal@amda.org.np
Office Code: 107

google map
Scan Google map