News & Events

W31_20200803_302_MCHP

Published Date: Aug 04, 2020
AMDA Nepal MCH Poject, Dang मुख्य गतिविधिहरु :- स्वास्थ्य आमा समूहको बैठकमा सहजीकरण  गत हप्ता आम्दा नेपालका सामुदायिक स्वास्थ्य परिचालकहरुद्वारा गढवा गाउँपालिका अन्तर्गत विभिन्न स्थान का स्वास्थ्य आमा समुहहरुको बैठक तथा छलफलमा प्राबिधिक सहयोग गरेका छन् । परियोजना द्वारा स्वास्थ आमा समुहाका प्रत्यक सदस्य हरुलाई मास्क तथा प्रत्येक समूह लाइ सेनिटाइजर वितरण गरिएको थियो
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
Fax: +977 (1) 4911141
E-mail: amda@amda.org.np

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580046, 580667
Fax: +977 (23) 580186
E-mail: ah.damak@amda.org.np

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502097
Fax: +977 (71) 502085
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone: +977 (23) 560550
E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 582186
E-mail: aihs.damak@amda.org.np