Latest News & Events

Weekly News (2019_W28_CO)

Published Date: Jul 08, 2019
मितिः २०७६।०३।२३ साप्ताहिक समाचार १. प्रबन्ध समितिको बैठक सम्पन्न आम्दा नेपालका सचिव तथा प्रबन्ध समितिका संयोजक डा. ऋषिकेश नारायण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मिति २०७६।०३।१८ गते सम्पन्न प्रवन्ध समिति बैठकमा निम्न विषयहरूमा छलफल भइ सिफारिश तथा निर्णयहरू भएको छ क. आम्दा मेची अस्पतालको बैंक खाताको हस्ताक्षर परिवर्तन। ख. आम्दा नेपाल विपद् व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ को अनुमोदन सिफारिस