Latest News & Events

Weekly News(W23_20200602_102_AH)

Published Date: Jun 02, 2020
मिति: २०२०/०६/०२ आम्दा नेपाल आम्दा अस्पताल दमक, झापा l   मुख्य गतिविधिहरु (२३ हप्ता): ■ Virtual Meeting सम्पन्न: १८ जेष्ठ २०७७ मा आम्दा नेपाल र आम्दा अस्पताल बिच Virtual Meeting सम्पन्न भयो । उक्त बैठकमा आम्दा अस्पताल, दमकमा शिषु स्याहार कक्ष निर्माण र अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि कोरोना भाईरस जोखिम बिमा योजनामा सहभागी हुने लगाएतका अन्य विषयहरूमा 
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
Fax: +977 (1) 4911141
E-mail: amda@amda.org.np

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580046, 580667
Fax: +977 (23) 580186
E-mail: ah.damak@amda.org.np

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502097
Fax: +977 (71) 502085
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone: +977 (23) 560550
E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 582186
E-mail: aihs.damak@amda.org.np