AMDA Institute of Health Science, Damak

Published Date: Apr 15, 2024
Expiry Date: Apr 21, 2024

आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
दमक, झापा
 
प्रकाशन मितिः २०८१।०१।०३ गते, सोमवार
(अवधि वि.सं. २०८०।१२।२६ देखि २०८१।०१।०२ सम्म । इ.सं. २०२४, १५ औं हप्ता)

 
 
१. कक्षा सञ्चालन
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमकमा शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा अध्ययनरत विद्यार्थी पठनपाठन निरन्तर रुपमा संचालन भएको छl
 
२. क्लिनिकल पोष्टिङ्ग
नर्सिङ्ग कार्यक्रम दोश्रो र तेश्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको पाठ्यक्रममा आधारित  क्लिनिकल पोष्टिङ्ग निरन्तर सञ्चालन भइरहेको छ।
 
३. दोश्रो आन्तरिक मूल्याङ्कन परीक्षा
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकका सामान्य चिकित्सा कार्यक्रम तर्फको दोश्रो र तेश्रो वर्ष तथा मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी र डायाग्नोष्टिक रेडियोग्राफी कार्यक्रम तर्फका दोस्रो वर्षको विधार्थीहरुको दोश्रो आन्तरिक मूल्याङ्कन परीक्षा सम्पन्न भएको छ।
 
४. Eye posting
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकका सामान्य चिकित्सा कार्यक्रमका तेस्रो बर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको Eye Posting २०८०/१२/३० गते सम्पन्न भएको छ |

५. व्यवस्थापन कार्यशाला गोष्ठी
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को फागुन महिना सम्मको प्रगति विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिएको छ।
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np
Office Code: 101

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Office Code: 102

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
Office Code: 103

AMDA Institute of Health Science, Damak
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np
Office Code: 104

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
Office Code: 105

Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati, Kathmandu
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140

E-mail: 
amda@amda.org.np
Office Code: 106
AMDA Institute of Health Science, Butwal
Butwal Sub-metropolitan city 7, Deepnagar, Butwal
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: aihs.butwal@amda.org.np
Office Code: 107

google map
Scan Google map