Published Date: Nov 11, 2019
मिति: २०७६/०७/२५
आम्दा अस्पताल
दमक, झापा l

मुख्य गतिविधिहरूः

१. तालीममा सहभागी:
वि.पि. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा २४ कार्तिक २०७६ देखि ३० दिन सम्म सञ्चालन हुने Pediatric Nursing Care तालीममा आम्दा अस्पताल, दमकबाट श्री सपना कोइराला (स्टाफनर्स) सहभागी ।

२. तालीम सम्पन्न:
स्वास्थ्य तालीम केन्द्र, प्रदेश नं.१ धनकुटाको सहयोगमा २२ कार्तिक २०७६ देखि ३ दिने Primary Trauma Care (PTC) तालीम आम्दा अस्पताल, दमकमा सम्पन्न । उक्त तालीममा आम्दा अस्पतालबाट श्री प्रार्थना पतङवा (स्टाफनर्स) सहभागी ।

३. Rural Ultrasound तालीम सञ्चालन:
One Heart World Wide को आर्अथिक सहयोगमा २१ दिने Rural Ultrasound तालीम १७ कार्तिक २०७६ देखि आम्दा अस्पताल, दमकमा सञ्चालन । उक्त तालीममा रामेछाप, नुवाकोट, ईलाम, तेह्रथुम र पाँचथरबाट १।१ जना सहभागी ।


धन्यवाद l
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
Fax: +977 (1) 4911141
E-mail: amda@amda.org.np

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580046, 580667
Fax: +977 (23) 580186
E-mail: ah.damak@amda.org.np

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502097
Fax: +977 (71) 502085
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone: +977 (23) 560550
E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 582186
E-mail: aihs.damak@amda.org.np