Notice

Tender Notice #007723/AMDA/AIHS/207778

Published Date: Jul 07, 2021
Attachments# 007723_Tender notice Tender Notice AIHS Download

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान-दोश्रो

Published Date: Jul 01, 2021
  शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान (दोश्रो पटक प्रकाशित मितिः २०७८/०३/१६)   यस आम्दा अस्पताल, आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमकमा सञ्चालित छात्रावास भवनमा ट्रस लगाउनु पर्ने भएकोले सो कामको लागि इच्छुक व्यक्ति/फर्म सप्लायर्सहरूबाट यो सूचना (सूचना नं. 07/AMDA/AH/AIHS/2077_078) प्रकाशित भएको मितिले १० दिन भित्रमा आम्दा अस्पताल/प्रतिष्ठान, दमकमा कार्यालय समय भित्र आइपुग्ने गरि शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान गरिएको

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान

Published Date: Jun 15, 2021
  शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७८/०३/०१)   यस आम्दा अस्पताल, आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमकमा सञ्चालित छात्रावास भवनमा ट्रस लगाउनु पर्ने भएकोले सो कामको लागि इच्छुक व्यक्ति/फर्म सप्लायर्सहरूबाट यो सूचना (सूचना नं. 07/AMDA/AH/AIHS/2077_078) प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्रमा आम्दा अस्पताल/प्रतिष्ठान, दमकमा कार्यालय समय भित्र आइपुग्ने गरि शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान गरिएको

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान बस मर्मत 2078 तेश्रो प्रकाशित

Published Date: May 28, 2021
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान (तेश्रो पटक प्रकाशित मितिः २०७८/०२/१४)   आम्दा अस्पताल, आम्दा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, दमकमा सञ्चालनमा रहेको बसको डेन्टिङ्ग/पेन्टिङ्ग गर्न आवश्यक भएकोले इजाजत प्राप्त फर्महरूवाट यो सूचना (सूचना नं. 06/AMDA/AH/AIHS/2077_078) प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्रमा आम्दा अस्पताल/प्रतिष्ठान, दमकमा कार्यालय समय भित्र आइपुग्ने गरि शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान गरिएको छ । यस सूचना

Vacancy Announcement #ALP-1/2021

Published Date: May 24, 2021

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान दोश्रो पटक प्रकाशित २०७८

Published Date: May 11, 2021
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान (दोश्रो पटक प्रकाशित मितिः २०७८/०१/२८)   आम्दा अस्पताल, आम्दा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, दमकमा सञ्चालनमा रहेको वसको डेन्टिङ्ग/पेन्टिङ्ग गर्न आवश्यक भएकोले इजाजत प्राप्त फर्महरूवाट यो सूचना (सूचना नं. 06/AMDA/AH/AIHS/2077_078) प्रकाशित भएको मितिले १० दिन भित्रमा आम्दा अस्पताल/प्रतिष्ठान, दमकमा कार्यालय समय भित्र आइपुग्ने गरि शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान गरिएको छ । यस सूचना

प्राविधिक परामर्शदाता आवश्यकता २०७८

Published Date: May 05, 2021
प्राविधिक परामर्शदाता आवश्यकता (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७८/०१/२२)   आम्दा नेपाल अन्तरगत सञ्चालित आम्दा अस्पताल/आम्दा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, दमकको लागि Medical Equipment Specification र केही भवन तथा कम्पाउण्डवालको अनुमानित लागत तयार पार्ने प्रयोजनका लागि एक/एक जना प्राविधिक परामर्शदाता (Bio-Medical/Civil Engineer) आवश्यक भएकोले इच्छुक परामर्शदाताले सात दिन भित्र प्रस्तावना पेश गर्नुहुन यो सुचना प्रकाशित

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान

Published Date: Apr 26, 2021
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७८/०१/१३)   आम्दा अस्पताल, आम्दा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, दमकमा सञ्चालनमा रहेको वसको डेन्टिङ्ग/पेन्टिङ्ग गर्न आवश्यक भएकोले इजाजत प्राप्त फर्महरूवाट यो सूचना (सूचना नं. 06/AMDA/AH/AIHS/2077_078) प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्रमा आम्दा अस्पताल/प्रतिष्ठान, दमकमा कार्यालय समय भित्र आइपुग्ने गरि शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान गरिएको छ । यस सूचना

Quotation Notice_Office Equipment #007637/AMDA/AGWC/207778

Published Date: Apr 21, 2021
  Attachments # Sn File Actiion 1 Quotation form View  

Vaccancy Announcement_MO_Staff Nurse_103( SCWH)

Published Date: Mar 18, 2021
पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना [VAC No. 00408-_077/78]   आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवल अन्तरगत निम्न पद खुल्ला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले योग्यता पुगेका  ईच्छुक नेपाली नागरिकले मिति २०७७।१२।११ गते भित्र योग्यताको प्रमाणपत्रहरू सहित आवेदन पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । रितपूर्वक प्राप्त आवेदनहरूको लिखित, अन्तरवार्ता, सिप परिक्षण लगायतको

Result Published for Notice #007525

Published Date: Mar 05, 2021

Notice for Tender #007541/AMDA/AH/207778

Published Date: Mar 03, 2021
Attachments # Sn File Actiion 1 007541_Terms and Condition Download

Notice for Tender #007524/AMDA/MCHP/2021

Published Date: Feb 26, 2021
Attachments # Sn File Actiion 1 007524_ Notice_Construction Download   

Vacancy Announcement #007525

Published Date: Feb 24, 2021

Vacancy Announcement #007523/09/2021

Published Date: Feb 24, 2021
Results 194: You are at page 4 of 8
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580046, 580667
Fax: +977 (23) 580186
E-mail: ah.damak@amda.org.np

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502097
Fax: +977 (71) 502085
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone: +977 (23) 560550
E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 582186
E-mail: aihs.damak@amda.org.np