Notice

Notice for Quotation #008586/101/2079/80

Published Date: Aug 23, 2022
Attachments# 1. 008586 Notice Quotation Form (264KB, pdf) Download

0025/AMDA/SCWH/207980

Published Date: Aug 08, 2022
आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलको  बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ( प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७९।०४।२३)   आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलका लागी आ.व.२०७९।८० मा प्रयोजन हुने औषधी, सर्जिकल, केमिकल, प्रिन्टिङ्ग, स्टेसनरी, मेडिकल अक्सिजन ईत्यादी सरसामानहरू खरिद गर्नु पर्ने भएकोले  ईजाजत  प्राप्त ईच्छुक आपूर्तिकर्ता, कंम्पनिहरुबाट यो सूचना (सूचना नं. 0025/AMDA

Notice for Consultant for EIA

Published Date: Jul 29, 2022
Attachments# 1 SCWH_EIA_Terms of Refernce(ToR) Download 2 SCWH_EOI_Proposal for IEE_EIA Download

Notice for Consultant for EIA # 008498

Published Date: Jul 06, 2022
Attachments# 1 NFF_SCWH_EOI_Proposal for IEE_EIA_20790322 (152 KB) Proposal for IEE_EIA Download 2 NFF_SCWH_EIA_ Terms of Refernce (ToR)_20790322 (160KB) Terms of Refernce (ToR) Download 3 Notice Notice Download

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान_खेल मैदान

Published Date: Jun 30, 2022
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७९/०३/१६)   आम्दा अस्पताल, आम्दा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, दमकको खेल मैदान वनाउन आवश्यक भएकोले र्इजाजत प्राप्त फर्महरूवाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ५ दिन भित्रमा आम्दा अस्पताल/प्रतिष्ठान, दमकमा कार्यालय समय भित्र आर्इपुग्ने गरि शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान गरिएको छ। यस सूचना सम्वन्धी थप जानकारी आवश्यक परेमा निम्न

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान_ट्रसको गाडी पार्किङ्ग स्थल

Published Date: Jun 30, 2022
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७९/०३/१६)   आम्दा अस्पताल, आम्दा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, दमकको ट्रसको गाडी पार्किङ्ग स्थल वनाउन आवश्यक भएकोले र्इजाजत प्राप्त फर्महरूवाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ५ दिन भित्रमा आम्दा अस्पताल/प्रतिष्ठान, दमकमा कार्यालय समय भित्र आर्इपुग्ने गरि शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान गरिएको छ। यस सूचना सम्वन्धी थप जानकारी आवश्यक

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान_ट्रसको चमेना गृह

Published Date: Jun 30, 2022
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७९/०३/१६)   आम्दा अस्पताल, आम्दा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, दमकको ट्रसको चमेना गृह वनाउन आवश्यक भएकोले र्इजाजत प्राप्त फर्महरूवाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ५ दिन भित्रमा आम्दा अस्पताल/प्रतिष्ठान, दमकमा कार्यालय समय भित्र आर्इपुग्ने गरि शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान गरिएको छ। यस सूचना सम्वन्धी थप जानकारी आवश्यक परेमा

Notice_Auction_Disposal # 008485

Published Date: Jun 29, 2022
 

Notice for Quotation #008476/AMDA/101/207879

Published Date: Jun 27, 2022
Attachments# 008476_Notice Office Equipment  Office Equipment Group A Download Office Equipment Group B Download

शिलवन्दी वोलपत्र आवहान_डेक्स बेन्च

Published Date: Jun 21, 2022
मिति: २०७९/०३/०७   शिलवन्दी वोलपत्र आवहान   आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकको लागि फलामको डेक्स बेन्च आवश्यक भएकोले र्इजाजत प्राप्त आपुर्तिकर्ता/सप्लायर्स/फर्म/व्यक्तिहरू वाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्रमा आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकमा आर्इ पुग्ने गरि शिलवन्दी वोलपत्र आवहान गरिएको छ ।   आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रशासन शाखा, दमक सम्पर्क नं. ०२३५८२१८६

शिलवन्दी वोलपत्र आवहान_अफिस टेवल

Published Date: Jun 21, 2022
  मिति: २०७९/०३/०७   शिलवन्दी वोलपत्र आवहान   आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकको लागि काठको अफिस टेवल आवश्यक भएकोले इजाजत प्राप्त आपुर्तिकर्ता/सप्लायर्स/फर्म/व्यक्तिहरू वाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्रमा आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकमा आइ पुग्ने गरि शिलवन्दी वोलपत्र आवहान गरिएको छ ।   आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रशासन शाखा, दमक सम्पर्क नं. ०२३५८२१८६

Notice for Quotation #008449/AMDA/AIHS/207879

Published Date: Jun 08, 2022
Attachments# Tender Form_Online UPS and Server Computer_20790225 (29 KB) Online UPS and Server Computer Download

Result Published HA #008437

Published Date: Jun 01, 2022

Notice for Website Upgrade#008407/101/2078/79

Published Date: May 26, 2022
Attachments# TOR_Website-Upgrade (112 KB) Notice for website Upgrade Download

Vendor Registration

Published Date: May 24, 2022

Result Published # 008325/06/2078/79

Published Date: Apr 27, 2022

Quotation for Networking #008293/101/2078/79

Published Date: Mar 29, 2022
Attachments# 1. 008293_Notice_Networking Items Download

Quotation for Printing & Stationary #008294/101/2078/79

Published Date: Mar 29, 2022
Attachments# 1. 008294_Notice_Printing Items Download

Notice_Staff Promotion #008272

Published Date: Mar 14, 2022
Results 323: You are at page 7 of 13
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np
Office Code: 101

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Office Code: 102

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
Office Code: 103

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
Office Code: 105

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np
Office Code: 104

AMDA Institute of Health Science
Butwal Sub-metropolitan city 7, Deepnagar, Butwal
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: aihs.butwal@amda.org.np
Office Code: 107
google map
Scan Google map