Notice

Notice for Labour Hiring

Published Date: Jan 25, 2023

Notice for Auction_Office Vehicle

Published Date: Jan 24, 2023
Attachments# 1 Notice_Aution of office vehicle PDF (900 KB) Download

Invitation for Bids

Published Date: Dec 08, 2022

Notice for Quotation_Medical Equipment for Siddhartha Children and Women Hospital

Published Date: Nov 28, 2022
  AMDA – Nepal Siddhartha Children and Women    Hospital,                    Butwal, Rupandehi   Phone No.: 071 - 502101 / 502097   E-mail: scwh.butwal@amda.org.np   SUPPLIERS' PROFILE         Name of Company / Firm: ………………………..………………………………………………..     Company/Firm Registration No: ………………………………………….……………………….     Address: ………………………………………….…………..……………………………………     Phone No. : ………………….……………… Fax No.: ………………………………………….     E-mail: …………………………………………..…………………………………………………     Web site: …………………………………………………………………………………………     Type of Transaction: Retailer/Stockiest/Supplier/Manufacturer Others (specify)……………………………………………………   Mailing Address: ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….   VAT/PAN No: ……………………………………………………………   Validity/Expiry of PAN/VAT Certificate: …………………..……………       I/We confirm

Notice for Quotation_USG Machine

Published Date: Dec 05, 2022
Attachments# 1 Tender_ AMH USG Proposal (1 MB) Download

Tender Notice 04_Biochemistry Analyzer 2079_080

Published Date: Nov 30, 2022
 शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !  ) प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/०८/१४, ३० नोभेम्वर २०२२)   आम्दा नेपाल/अस्पताल अर्न्तगत सञ्चालित आम्दा अस्पताल , दमकलाइ Fully Automated Biochemistry Analyzer आवश्यक भइ खरिद गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक इजाजत प्राप्त सेवा प्रदायक अधिकारिक विक्रेता/आपुर्तिकर्ताहरूवाट यो सूचना (सूचना नं. 004/AMDA/AH/2079_080) प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र कम्पनिको पुर्ण विवरण

Quotation Notice for USG Machine

Published Date: Nov 25, 2022
Attachments# 1 Tender_ AMH USG Proposal (1 MB) Download

Listed Vendors

Published Date: Nov 23, 2022
Please click on download button to view the updated list of vendors of AMDA Nepal. Attachments# 1 Updated vendor list (730KB) Download

Vacancy Announcement #008745

Published Date: Nov 08, 2022

Notice for staff promotion

Published Date: Nov 11, 2022

Notice for Quotation #008746

Published Date: Nov 09, 2022
Attachments# 1 USG Proposal Form_20790723 (870KB) Download

Notice for Quotation #008739/101/2079/80

Published Date: Nov 01, 2022
Attachments# Specification Form Desktop Computer Download

Vacancy Announcement_EpiC #334/2022

Published Date: Sep 20, 2022
Date:20th Sept.2022 Vacancy Announcement   EpiC Project Itahari, Sunsari  Association of Medical Doctors of Asia-Nepal (AMDA-Nepal) was established in 1989 as a chapter of AMDA-International, Japan and was officially registered in the government office as a NGO in March 4 1991. It is a humanitarian, nonprofit-making, non-political, non-sectarian, Non-Governmental Organization working with its mission to promote

Tender Notice of Medical Equipment (X-Ray Machine) 002/AMDA/AH/2079_80

Published Date: Sep 14, 2022
शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना for Medical Equipment (X-Ray Machine)  

Notice for Quotation #008670/101/2079/80

Published Date: Sep 09, 2022
Attachments# Notice Quotation form Download  

Notice for Quotation #008606/101/2079/80

Published Date: Aug 31, 2022
Attachments# Notice Quotation form MCH KIT Form Download

0122/AMDA/SCWH/207980

Published Date: Aug 26, 2022
आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलको  बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ( प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७९।०५।१०)   आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलका लागी आ.व.२०७९।८० मा प्रयोजन हुने बेड हेड प्यानल, मेडिकल ग्यास आउटलेट ईत्यादी सरसामानहरू खरिद गर्नु पर्ने भएकोले  ईजाजत  प्राप्त ईच्छुक आपूर्तिकर्ता, कंम्पनिहरुबाट यो सूचना (सूचना नं. 0122/AMDA SCWH/207980)

Tender Notice AMDA/AH/MD/2079/80

Published Date: Aug 24, 2022
बोलपत्र आह्वान गरिएको सम्बन्धि सुचना २०७९l०८० (आम्दा अस्पताल, दमक झापा  )

Tender Notice AMDA/AH/MD/2079_80

Published Date: Aug 24, 2022
बोलपत्र आह्वान गरिएको सम्बन्धि सुचना २०७९l०८०

0025/AMDA/SCWH/207980

Published Date: Aug 23, 2022
आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलको  बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हानको म्याद थपको सूचना ( प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७९।०५।०७)   आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलका लागी आ.व.२०७९।८० मा प्रयोजन हुने औषधी, सर्जिकल, केमिकल, प्रिन्टिङ्ग, स्टेसनरी, मेडिकल अक्सिजन ईत्यादी सरसामानहरू खरिद गर्नु पर्ने भएकोले  ईजाजत  प्राप्त ईच्छुक आपूर्तिकर्ता, कंम्पनिहरुबाट यो सूचना (सूचना
Results 323: You are at page 6 of 13
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np
Office Code: 101

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Office Code: 102

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
Office Code: 103

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
Office Code: 105

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np
Office Code: 104

AMDA Institute of Health Science
Butwal Sub-metropolitan city 7, Deepnagar, Butwal
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: aihs.butwal@amda.org.np
Office Code: 107
google map
Scan Google map