Notice

Tender Notice_Office Equipment

Published Date: Apr 20, 2023
Attachments# 1 Tender Form (700 KB)  Download

Re Notice for Quotation_Dental Items

Published Date: Apr 17, 2023

Notice for Quotation_Dental Items

Published Date: Apr 03, 2023
Attachments# 1 Notice_009052_RFQ_Dental Items_20791220 (160 KB)  Download      

Notice for Quotation_Office Furniture

Published Date: Apr 03, 2023
Attachments# 1 Notice_009051_RFQ_Office Chair_20791220 (115 KB)  Download

Notice for Quotation_Printing/Stationaries/Office Supplies

Published Date: Apr 03, 2023
Attachments# 1 Notice_009037_RFQ_Group A_20791220 (125 KB)  Download 2 Notice_009037_RFQ_Group B_20791220 (145 KB)  Download 2 Notice_009037_RFQ_Group C_20791220 (135 KB)  Download

Notice for Calendar Printing

Published Date: Mar 17, 2023
Attachments# 1 Quotation Form (530 KB)  Download

Notice for Lab Chemical & Reagent_Siddhartha Children & Women Hospital, Butwal

Published Date: Mar 14, 2023
  Attachments# 1 Quotation Form_Lab Chemical & Reagent (2.7 MB) Download

शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान for Sewage Treatment Plant

Published Date: Feb 23, 2023
आम्दा अस्पताल, दमकको शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना l प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/११/११, २३ फेवुअरी २०२३) आम्दा अस्पताल, दमकलाइ Sewage Treatment Plant आवश्यक भइ खरिद गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक इजाजत प्राप्त सेवा प्रदायक आधिकारिक विक्रेता/आपुर्तिकर्ताहरूवाट यो सूचना (सूचना नं. 007/AMDA/AH/2079_080) प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र कम्पनिको पुर्ण विवरण सहित

Notice_Selection of auction proposal

Published Date: Feb 22, 2023

मेडिकल उपकरण खरीद सम्बधी सूचना 006/AMDA/AH/2078_079

Published Date: Feb 08, 2023
शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ) प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/१०/२५, ०८ फेवुअरी २०२३)   आम्दा अस्पताल, दमकलाई  केही मेडिकल उपकरणहरू आवश्यक भई  खरिद गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक इजाजत प्राप्त सेवा प्रदायक आधिकारिक विक्रेता/आपुर्तिकर्ताहरूवाट यो सूचना (सूचना नं. 006/AMDA/AH/2078_079) प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र कम्पनिको पुर्ण विवरण सहित प्रस्ताव पेश गर्नुहुन आव्हान

Re Notice for Auction_Office Vehicle

Published Date: Feb 02, 2023
Attachments# 1 Notice_Aution of office vehicle PDF (900 KB) Download

Time Extension Notice for Auction_Office Vehicle

Published Date: Jan 31, 2023
Attachments# 1 Notice_Aution of office vehicle PDF (900 KB) Download
Results 323: You are at page 5 of 13
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np
Office Code: 101

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Office Code: 102

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
Office Code: 103

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
Office Code: 105

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np
Office Code: 104

AMDA Institute of Health Science
Butwal Sub-metropolitan city 7, Deepnagar, Butwal
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: aihs.butwal@amda.org.np
Office Code: 107
google map
Scan Google map