Notice

Tender Notice #08/AMDA/AH/2076/2077

Published Date: Feb 02, 2020

Tender Notice #006866/AMDA/MCHP/2020

Published Date: Jan 15, 2020
शिलवन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/१०/०१ आम्दा नेपाल अन्तर्गत आम्दा माइन्डस् को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित मातृ शिशु स्वास्थ्य परियोजना मार्फत दाङ् जिल्लाको गढवा गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका खबारी नाका, मुसिनाका, चिमचिमे र कालाकाँटेमा सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाइ र गाउँघर क्लिनीक भवन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले  ईच्छुक प्रचलित कानून बमोजिम ईजाजत प्राप्त फर्महरुबाट यो

Tender Notice for AMDA PHCP

Published Date: Oct 03, 2019

Notice of Result (006675/09/2019)

Published Date: Oct 02, 2019
Result Published for Notice Number 006675/09/2019 Please download the attachment given below.  

Vacancy Announcement [006675/09/2019]

Published Date: Sep 27, 2019
Vacancy Announcement (Vac. No.: 006675/09/2019)   AMDA-Nepal invites application for the following positions from qualified Nepalese citizen. Position: Registrar (Anesthesia) Duty Station: AMDA Hospital, Damak. Minimum Qualification: Master Degree in Anesthesia passed and specialty registration in respective council. Preferences: Similar work experiences. Type of appointment: Regular with one-year probation. Total vacant positions: One.   Position: Registrar (General Medicine) Duty Station: AMDA

Sealed Tender for Supply of Medical Equipments

Published Date: Sep 27, 2019
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः२०७६।०६।१०)   आम्दा नेपाल द्धारा सञ्चालित मातृशिशु स्वास्थ्य परियोजना दाङ्ग को लागी केही मेडिकल उपकरणहरु खरिद गर्नुपर्ने भएकाले इजाजत प्राप्त इच्छुक आपुर्तिकर्ताबाट यो सूचना (सूचना नं. 008/AMDA/MCHP/2019 प्रकाशित भएको मितिले २५ दिन भित्र आम्दा नेपाल मातृशिशु स्वास्थ्य परियोजना कार्यालय गढवा दाङ्गमा आईपुग्ने गरी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान

Vacancy Announcement for ALP

Published Date: Sep 12, 2019
आवश्यकता यु.एस.ए.आई.डि. सहयोगार्थ आम्दा नेपालद्वारा झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा संचालित लिन्केजेज नेपाल परियोजनाको लागि निम्न पदहरु कर्मचारी आवश्यकता भएकोले मिति २०७६।०५।२२ मा प्रकाशित सूचना नं. ALP-15/2019 बमोजिम योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आह्ववान गरिन्छ। विस्तृत जानकारीको लागी तलको संलग्न लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।    

Quotation for Office Equipment

Published Date: Sep 09, 2019
दरभाऊ पेश गर्ने सूचना  (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/०५/२३) आम्दा नेपाल केन्द्रिय कार्यालय प्रयोजनका लागि तपशिल बमोजिमका कार्यालय उपकरणहरू खरिद गर्नुपर्ने भएकाले इजाजत प्राप्त इच्छुक आपूर्तिकर्ताहरूबाट यो सूचना (सूचना नं.006653/AMDA/CO/2076-77) प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र आम्दा नेपाल केन्द्रीय कार्यालय, जोरपाटीमा आइपुग्ने गरि दरभाऊ प्रस्ताव पेश गर्न आव्हान गरिएको छ ।  आम्दा नेपाल केन्द्रिय कार्यालय फोनः 01- 4910235, 4911140

वोलपत्र आव्हान सम्वन्धि सूचना (01/AMDA/AH/2076/077)

Published Date: Aug 04, 2019
    आम्दा अस्पताल, दमकको वोलपत्र आव्हान सम्वन्धि सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६।०४।१७)   आम्दा नेपाल अर्न्तगत दमकमा सञ्चालित आम्दा अस्पताललाई तपशिल बमोजिमका मेडिकल उपकरणहरू आवश्यक भई खरिद गर्नुपर्ने भएकोले ईजाजत प्राप्त आपुर्तिकर्ताहरूवाट यो सूचना (सूचना नं. 01/AMDA/AH/2076/077) प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन  भित्रमा निम्नानुसारको ठेगानामा आईपुग्ने गरि गोप्य शिलवन्दी वोलपत्र आब्हान गरिएको छ ।

वोलपत्र आव्हान सम्वन्धि सूचना (02/AMDA/AH/2076/077)

Published Date: Aug 04, 2019
  आम्दा अस्पताल, दमकको वोलपत्र आव्हान सम्वन्धि सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६।०४।१७)     आम्दा अस्पताल, दमक झापाको लागि आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ का निमित्त तपशिलमा उल्लेखित सामानहरू खरिद गर्नुपर्ने भएकोले ईच्छुक फर्म/कम्पनी/आपूर्तिकर्ताहरूवाट यो सूचना (सूचना नं. 02/AH/2076/077) प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्रमा तपशिल बमोजिमको ठेगानामा आईपुग्ने गरि गोप्य शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान गरिएको छ ।

Time Extension of Vacancy Announcement of Director(SCWH)

Published Date: Jul 23, 2019
आवश्यकता  (सूचना नं. ६५९९/०७/२०१९)   पदः निर्देशक, सि.बा. म अस्पताल, बुटवल न्यूनतम योग्यताः चिकित्सा शिक्षा विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण अवधारणापत्र र निवेदन पेश गर्ने अन्तिम मितिः   २०७६।०५।०४ थप जानकारीका लागी आम्दा नेपाल, फोन नं. ०१-४९१०२३५

Result of M&E Officer

Published Date: Aug 03, 2019
मितिः २०७६ श्रावण १८ नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । आम्दा नेपालले मिति २०७६ श्रावण १० गते तदनुसार २६ जुलाई २०१९ मा  प्रकाशन गरेको सूचना (सूचना नं. ००६६०१/०८/२०१९) अनुसार मिति २०७६ श्रावण १८ तदनुसार ०३ अगस्ट २०१९ मा लिईएको परीक्षामा तपशील बमोजिमको उम्मेदवार छनौट भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि  यो सूचना प्रकाशित गरिएको

Vacancy Announcement -M & E Officer

Published Date: Jul 30, 2019
Advertisement of Vacancy Announcement (Notice. No.: 006601/08/2019)    AMDA-Nepal invites application for the following position from qualified Nepalese citizen for its FHI360 supported AMDA Linkages Project (Linkages across the continuum of HIV Services for key populations affected by HIV) based on Birtamod, Jhapa. Vac. No. 01/08/6601 Position: M & E Officer Duty Station: AMDA Linkages Project, Birtamod, Jhapa Minimum

Result of Internal Vacancy

Published Date: Jul 25, 2019
नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।  आम्दा नेपालले मिति २०७६ असार ३० गते तदनुसार १५ जुलाई २०१९ मा  प्रकाशन गरेको आन्तरिक विज्ञापन (विज्ञापन नं. 006587/06A/2019) अनुसार मिति २०७६ श्रावण ८  तदनुसार २४ जुलाई २०१९ मा लिईएको परीक्षामा तपशील बमोजिमका उम्मेदवार छनौट भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ

Vacancy Announcement (6597)

Published Date: Jul 19, 2019
Vacancy Announcement (Notice. No.: 006597/06/2019) AMDA (Association of Medical Doctors of Asia) - Nepal annouces vacancies for the following position for its hosptials at Damak, Jhapa and Butwal Rupandehi. Interested candidate can apply online through http://amda.org.np/vacancies.html Association of Medical Doctors of Asia-Nepal (AMDA-Nepal) was established in 1989 as a chapter of AMDA-International, Japan and

00889_SCWH Tender Documents_Medicine_2076.77

Published Date: Jul 01, 2019
आम्दा नेपाल                                                              सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल                                              बुटवल, रुपन्देही शिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७५।०३।०९) आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलका लागी आ.व.२०७६।०७७ को लागी स्विकृत बजेट तथा कार्यक्रम अन्तरगत तपशिल बमोजिमको औषधी, सर्जिकल केमिकल, स्टेसनरी, अक्सिजन तथा अन्य सामानहरु शिलबन्दी बोलपत्रद्वारा खरिक गर्नु पर्ने भएकोले सम्बन्धित

Tender Notice_Defibrillator (AIHS)

Published Date: Jun 21, 2019
शिलवन्दी बोलपत्र आव्हान (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/०३/०६)     आम्दा अस्पताल, आम्दा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, दमकको निमित्त  Bephasic Defibrillator आवश्यक भइ खरिद गर्नुपर्ने भएकोले इजाजत प्राप्त आपुर्तिकर्ताहरूवाट यो सूचना (सूचना नं 09/AMDA/AH/AIHS/2075/076) प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्रमा आम्दा अस्पताल, दमकमा आइ पुग्ने गरि शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान गरिएको छ । वोलपत्र फाराम तलको ठेगानावाट रू. ५००।००

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान

Published Date: Jun 20, 2019
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान (दोश्रो पटक प्रकाशित मितिः २०७६/०३/०५)   आम्दा अस्पताल, आम्दा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, दमकको भवनमा झ्याल ढोकाको लागि ग्रिल आवश्यक भइ खरिद गर्नुपर्ने भएकोले इजाजत प्राप्त आपूर्तिकर्ताहरूवाट यो सूचना (सूचना नं. 08 /AMDA/AH/AIHS/2075_076) प्रकाशित भएको मितिले १० दिन भित्रमा आम्दा अस्पताल, दमकमा कार्यालय समय भित्र आइपुग्ने गरि शिलवन्दी वोलपत्र आवहान गरिएको

प्राविधिक परामर्शदाता आवश्यकता

Published Date: Jun 10, 2019
प्राविधिक परामर्शदाता आवश्यकता (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/०२/२६)   आम्दा नेपाल अन्तरगत सञ्चालित यस आम्दा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, दमकको प्रयोजनका लागी निर्माणाधिन शैक्षिक भवनको प्रारम्भिक विस्तृत डिजाइनमा छुट भएको केही काम गर्नु परेकोमा प्रारम्भिक डिजाइनमा छुट भएको तर निर्माण भए गरेको कामको निरिक्षण गरी यथार्थ प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रयोजनका लागी एक प्राविधिक परामर्शदाता

Vendor List

Published Date: May 24, 2019
AMDA Nepal Vendor List 207576.  
Results 323: You are at page 12 of 13
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np
Office Code: 101

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Office Code: 102

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
Office Code: 103

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
Office Code: 105

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np
Office Code: 104

AMDA Institute of Health Science
Butwal Sub-metropolitan city 7, Deepnagar, Butwal
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: aihs.butwal@amda.org.np
Office Code: 107
google map
Scan Google map