Notice

Vacancy Announcement #7169/04/2020

Published Date: Aug 21, 2020

Result Published #007143/02/2077/78

Published Date: Aug 16, 2020

Tender Notice #007161/AMDA/PHCP/2020

Published Date: Aug 13, 2020
Attachments# File Name Caption Action 007161_Detail Notice with terms and condition Terms and Condition (pdf) Download

Quotation Notice #007149/AMDA/AH/207778

Published Date: Aug 05, 2020
Attachments# File Name Caption Action Rate Proposal form_Tower Server Proposal Form (Excel) Download

Re-Quotation Notice #007115/AMDA/SCWH/207778

Published Date: Jul 24, 2020
Attachments# File Name Caption Action Hematology Analyzer Proposal_7115 Proposal Form Download

Quotation Notice #007116/AMDA/AH/207778

Published Date: Jul 24, 2020
Attachments# File Name Caption Action Server Specification_007116 Server-specification Download

Result Published #007104/01/2077/78

Published Date: Jul 25, 2020

Tender Notice 01/AMDA/AH/2077/078

Published Date: Jul 20, 2020

Vacancy Announcement#007104/01/2077/78

Published Date: Jul 16, 2020
  Attachments# Biomedical Engineer_PHCP TOR Download

Notice #007069/AMDA/e-bidding/2076/77

Published Date: Jul 08, 2020
                                                    मितिः २०७७।०३।२४   प्रस्तावना आव्ह्रानको सूचना  (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७७/०३/२४)   आम्दा नेपालको प्रयोजनको लागी तोकिएको शर्तको अधिनमा रही विद्धुतिय खरिद प्रणाली (E-Bidding System) तयार गर्नु परेकोले ईच्छुक ईजाजत प्राप्त

Auction Notice #007064

Published Date: Jul 01, 2020

Notice #10/AMDA/AIHS/2076/077

Published Date: Jun 24, 2020
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ) प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०३/१०)   आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकको निमित्त किताव खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इजाजत प्राप्त फर्महरूवाट यो सूचना (सूचना नं. 10/AMDA/AIHS/ 2076/077) प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्रमा आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकमा आइपुग्ने गरि गोप्य शिलवन्दी वोलपत्र आवहान गरिएको छ । यस सूचना सम्वन्धी विस्तृत जानकारीका

Notice #007060/AMDA/PHCP/2020

Published Date: Jun 23, 2020
Attachments# Notice with term and condition_PHCP_ME_007060 Term and Condition Download Tender-form_PHCP_Medical Equipment-20200607 (Excel) Tender Form (Excel) Download

Notice #007029/AMDA/Vendors/207778

Published Date: Jun 18, 2020

Notice#007022/AMDA/PHCP/2020

Published Date: Jun 09, 2020
Please find the attachements: 1. Tender Term and condition_PHCP_ME_20770227     2. Tender form_PHCP_Medical Equipment-20200607 (Excel)  

Tender Notice#001/AMDA/MCHP/2020

Published Date: Jun 01, 2020

Condolence

Published Date: May 01, 2020

Notice #006970/AMDA/SCWH/2076-77

Published Date: Mar 20, 2020

२०७६ चैत मसान्त सम्मका लागि सम्पुर्ण कक्षाहरु बन्द हुने

Published Date: Mar 19, 2020
मितिः २०७६/१२/०६   अत्यन्त जरुरी सूचना   हाल विश्वभरी तिब्र रुपमा फैलिएको COVID – 19 को महामारीलाई मध्य नजर गरी यस आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमक, झापामा संचालित प्रविणता प्रमाण पत्र तह (नर्सिङ्ग/सामान्य चिकित्सा) र प्राविधिक एस.एल.सी. तह (अ.न.मी./सि.एम.ए./ल्याव सहायक) कोर्षमा अध्ययनरत प्रशिक्षार्थीहरूको मिति २०७६/१२/०५ गते प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को वेव साइतमा

Notice about AGWC

Published Date: Mar 15, 2020
Results 323: You are at page 11 of 13
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np
Office Code: 101

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Office Code: 102

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
Office Code: 103

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
Office Code: 105

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np
Office Code: 104

AMDA Institute of Health Science
Butwal Sub-metropolitan city 7, Deepnagar, Butwal
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: aihs.butwal@amda.org.np
Office Code: 107
google map
Scan Google map