Notice

Notice for Website Upgrade#008407/101/2078/79

Published Date: May 26, 2022
Attachments# TOR_Website-Upgrade (112 KB) Notice for website Upgrade Download

Vendor Registration

Published Date: May 24, 2022

Result Published # 008325/06/2078/79

Published Date: Apr 27, 2022

Quotation for Networking #008293/101/2078/79

Published Date: Mar 29, 2022
Attachments# 1. 008293_Notice_Networking Items Download

Quotation for Printing & Stationary #008294/101/2078/79

Published Date: Mar 29, 2022
Attachments# 1. 008294_Notice_Printing Items Download

Notice_Staff Promotion #008272

Published Date: Mar 14, 2022

Tender Notice #003/AMDA/AH/2078_079

Published Date: Jan 28, 2022

00401/AMDA/SCWH/ER-Renovation_2078_79

Published Date: Jan 24, 2022
आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलको  बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित मितिः२०७८।१०।१०) आम्दा नेपाल सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल बुटवलको आकश्मिक कक्ष निर्माण तथा मरमत गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक इजाजत प्राप्त निर्माणब्यबसायिहरुबाट यो सुचना ‍(सुचना नं 00401/AMDA/SCWH/ER Renovation/2078_079) प्रकाशित भएको मितीले १० दिन भित्र तोकिएको शर्त वा अधिनमा रही आम्दा

Result Published #008116/04/2078/79

Published Date: Jan 24, 2022

Notice for Quotation_Office Equipment #008156/AMDA/101/207879

Published Date: Jan 07, 2022
Attachments# 1. Terms-and-Condition_e-Quotation_20780923 (pdf) Download 2. Quotation-Office Equipment_20780924 (Excel) Download

Notice for Quotation #0012/AMDA/MCHP/2021

Published Date: Jan 06, 2022
TOR

00373/AMDA/SCWH/ER Renovationa_2078_79

Published Date: Jan 02, 2022
आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलको  बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ( प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७८।०९।१८) आम्दा नेपाल सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल बुटवलको आकश्मिक कक्ष निर्माण तथा मरमत गर्नु पर्ने भएकोले  इच्छुक इजाजत प्राप्त निर्माण ब्यबसायिहरुबाट यो सुचना ‍(सुचना नं 00373/AMDA/SCWH/ER Renovation/2078_079) प्रकाशित भएको मितीले १५ दिन भित्र तोकिएको शर्त वा

00346_AMDA/SCWH_Road Construction_2078_79

Published Date: Dec 22, 2021
आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलको  बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ( प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७८।०९।०७)   आम्दा नेपाल सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल बुटवलमा बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नं. ७ र सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल बुटवलको  सहयोगमा अस्पताल हातामा “भित्रि सडकमा इन्टरलक ब्लक लगाउने तथा सडक मर्मत” गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक इजाजत

Nursing-admission-open-and-entrance-result-2078

Published Date: Dec 26, 2021
  मितिः २०७८/०९/११     प्रवेश परीक्षाको नतिजा र विद्यार्थी भर्ना सम्वन्धी सूचना    यस आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकको शैक्षिक सत्र २०७८/०७९ को लागि प्रविणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ्ग कार्यक्रममा  मिति २०७८ मंसिर २८ गते सम्म प्रवेश परीक्षा फाराम भर्ने मध्ये सफल हुनु भएका विद्यार्थीहरु योग्यता क्रमका आधारमा नर्सिङ्ग कार्यक्रमको Merit List तर्फका सि. न. १,

00349/AMDA/SCWH/Tender for Tile Work_2078_79

Published Date: Dec 23, 2021
आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलको  बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ( दोश्रो पटक प्रकाशित मितिः २०७८।०९।०८)   आम्दा नेपाल अन्तर्गत सञ्चालित आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल बुटवललार्इ तपशिलमा उल्ल्खित वस्तु / सेवा आवश्यक भर्इ खरिद गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक इजाजत प्राप्त निर्माण ब्यबसायी/कम्पनीबाट यो सुचना ‍(सुचना नं.00349/AMDA/SCWH/2078_079) प्रकाशित भएको मितीले सात दिन

Notice for Quotation #008121/101/2078/79

Published Date: Dec 23, 2021
Attachments# 008121_Notice_Quotation Medical & Surgical Items Download

Vacancy Announcement#008116

Published Date: Dec 17, 2021
Results 384: You are at page 10 of 16
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np
Office Code: 101

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Office Code: 102

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
Office Code: 103

AMDA Institute of Health Science, Damak
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np
Office Code: 104

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
Office Code: 105

Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati, Kathmandu
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140

E-mail: 
amda@amda.org.np
Office Code: 106
AMDA Institute of Health Science, Butwal
Butwal Sub-metropolitan city 7, Deepnagar, Butwal
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: aihs.butwal@amda.org.np
Office Code: 107

google map
Scan Google map