Siddhartha Children and Women Hospital

Published Date: May 11, 2019
Expiry Date: May 18, 2019

Weekly News(3rd)_(2076/01/15 to 2076/01/21)_SCWH
 
  1.  मिति २०७६।०१।१३ गते बिज्ञापन भई यहि मिति २०७६ बैशाख २० गते परिक्षामा निम्न अनुसार ३ जना मेडिकल अधिकृतहरू सफल भएका छन । निजहरुलाई मिति २०७६ जेष्ठ १ गते लागु हुने गरी नियुक्ति दिईएको छ ।
  1. डा. नारायण पराजुली
  2. डा. प्रदिप चालिसे
  3. डा. मान बहादुर के.सि.
  1. मिति २०७६।०१।२० गते आन्तरिक ब्यबस्थापन समितिको बिभिन्न बिषयमा छलफल भई बैठक सम्पन्न भयो ।
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np
Office Code: 101

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Office Code: 102

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
Office Code: 103

AMDA Institute of Health Science, Damak
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np
Office Code: 104

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
Office Code: 105

Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati, Kathmandu
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140

E-mail: 
amda@amda.org.np
Office Code: 106
AMDA Institute of Health Science, Butwal
Butwal Sub-metropolitan city 7, Deepnagar, Butwal
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: aihs.butwal@amda.org.np
Office Code: 107

google map
Scan Google map