Siddhartha Children and Women Hospital

Published Date: Mar 18, 2021
पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना
[VAC No. 00408-_077/78]
 
आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवल अन्तरगत निम्न पद खुल्ला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले योग्यता पुगेका  ईच्छुक नेपाली नागरिकले मिति २०७७।१२।११ गते भित्र योग्यताको प्रमाणपत्रहरू सहित आवेदन पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । रितपूर्वक प्राप्त आवेदनहरूको लिखित, अन्तरवार्ता, सिप परिक्षण लगायतको छनौट परिक्षा मिति २०७७।१२।१२ गते दिनको ११.३० बजे प्रारम्भ हुनेछ ।
 
पद न्यूनतम योग्यता आवश्यक संख्या
मेडिकल अधिकृत
  • MBBS उत्तिर्ण भइ नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त ।
स्टाफ नर्स
  • प्रमाण पत्र तह उत्तिर्ण भई नर्सिङ्ग काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त ।

 
     आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवल
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580046, 580667
Fax: +977 (23) 580186
E-mail: ah.damak@amda.org.np

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502097
Fax: +977 (71) 502085
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone: +977 (23) 560550
E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 582186
E-mail: aihs.damak@amda.org.np