Siddhartha Children and Women Hospital

Published Date: Jun 26, 2020
Expiry Date: Jul 10, 2020

आम्दा नेपाल                                                                
सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल                                           
बुटवल, रुपन्देही
पुराना सामान लिलाम विक्रि सम्बन्धि सूचना
(प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७७।०३।१२)


आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलको हाता भित्र रहेको पूराना फलामका ८३ थान सामानहरु (मेडिकल उपकरण, फर्निचर तथा जेनेरेटर आदी) जे जस्तो अवस्थामा रहेका छन सोही अवस्थामा शिलबन्दी  माध्यमबाट लिलाम बिक्रि गर्नु पर्ने भएकोले खरिद गर्न ईच्छुक ब्यक्ति।फर्म।कम्पनिबाट यो सूचना ( सूचना नं. 00731/AMDA/SCWH/2076/77) प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र यस अस्पतालको प्रशासन शाखामा आईपुग्ने गरी शिलबन्दी प्रस्ताव आब्हान गरिएको छ ।
यस सचूना सम्बन्धि बिस्तृत  जानकारीको लागी निम्न  ठेगानामा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ ।
 
आम्दा नेपाल
सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवल                
 फोन नं. ०७१-५०२१०१,५०२०९७          
 ई-मेल scwh.butwal@amda.org.np
 
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np
Office Code: 101

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Office Code: 102

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
Office Code: 103

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
Office Code: 105

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np
Office Code: 104

AMDA Institute of Health Science
Butwal Sub-metropolitan city 7, Deepnagar, Butwal
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: aihs.butwal@amda.org.np
Office Code: 107
google map
Scan Google map