Siddhartha Children and Women Hospital

Published Date: Nov 17, 2021
मितिः२०७८।०८।०१ 
सूचना
 
 
यस अस्पतालको अक्सिजन पाईप लाईनको लागी मेडिकल ग्यास आउटलेट ( फ्लोमिटर ) १२ थान आवश्यक परेकोले ईच्छुक सप्लयार्स, बिक्रेताहरुले यो सूचनाको मितिले ७ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन यो सूचना ( सूचना नं. २३१।०७८।७९ ) प्रकाशित गरिएको छ ।        
                                                     
ध्रुब प्रसाद श्रेष्ठ    
प्रशासक
 
 
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580046, 580667
Fax: +977 (23) 580186
E-mail: ah.damak@amda.org.np

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502097
Fax: +977 (71) 502085
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone: +977 (23) 560550
E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 582186
E-mail: aihs.damak@amda.org.np