Siddhartha Children and Women Hospital

Published Date: May 15, 2019
आम्दा नेपाल                                                              सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल                                              बुटवल, रुपन्देही                                                               (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७६।०१।३१)
आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलको  प्रयोजनकोलागी Semi Automatic Bio-Chemistry Analyzer खरिद गर्नु पर्ने भएकोले ईजाजत प्राप्त ईच्छुक आपूर्तिकर्ता, कंम्पनिहरुबाट यो सूचना (सूचना नं. 00766/AMDA SCWH/2075-76) प्रकाशित  भएको मितिले ७ दिन भित्र सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलमा आईपुग्ने गरी शिलबन्दी बोलपत्र आब्हान गरिएको छ । यस सचूना सम्बन्धि बिस्तृत जानकारीको लागी आम्दा नेपालको वेभसाईट www.amda.org.np वा निम्न  ठेगानामा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ ।
 
 
                                                      आम्दा नेपाल
                                          सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवल                                                फोन नं. ०७१-५०२१०१,५०२०९७                                                ई-मेल ; scwh.butwal@amda.org.np
 
Attachments#
Detail Notice of Bio-Chemistry Analyser.pdf (12068 KB) Download
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580046, 580667
Fax: +977 (23) 580186
E-mail: ah.damak@amda.org.np

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502097
Fax: +977 (71) 502085
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone: +977 (23) 560550
E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 582186
E-mail: aihs.damak@amda.org.np