Siddhartha Children and Women Hospital

Published Date: May 07, 2019
Expiry Date: May 13, 2019

आम्दा नेपाल                                                            
 सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल                                         
     बुटवल, रुपन्देही                                                             
 (दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७६।०१।२४)
आम्दा नेपाल, सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलको प्रयोजनलागी जेनेरेटर १६० के.भि.ए. खरिद गर्नु पर्ने भएकोले ईजाजत  प्राप्त ईच्छुक आपूर्तिकर्ता, कंम्पनिहरुबाट यो सूचना (सूचना नं. 00755/AMDA SCWH/2075-76) प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलमा आईपुग्ने गरी शिलबन्दी बोलपत्र आब्हान गरिएको छ । बिस्तृत जानकारीको लागी निम्न ठेगाना सम्पर्क गर्नु होला ।
 
                                              आम्दा नेपाल
                                          सिद्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवल                                             
   फोन नं. ०७१-५०२१०१,५०२०९७                                            
    ई-मेल ; scwh.butwal@amda.org.np
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np
Office Code: 101

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Office Code: 102

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
Office Code: 103

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
Office Code: 105

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np
Office Code: 104

AMDA Institute of Health Science
Butwal Sub-metropolitan city 7, Deepnagar, Butwal
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: aihs.butwal@amda.org.np
Office Code: 107
google map
Scan Google map