AMDA Institute of Health Science, Damak

News & Events

Weekly news (W7_20240219_104_AIHS)

Published Date: Feb 19, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।११।१९ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।१०।२९ देखि २०८०।११।०६ सम्म । इ.सं. २०२३, ७ औं हप्ता)   १. सरस्वति पूजा आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमकमा शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले मिति २०८० फागुन २ गते श्रीपञ्चमी का दिन विद्याकी देवि सरस्वति माताको पूजापाठ गरि भव्यताका साथ मनाइएको छl   २. कक्षा

Weekly news (W6_20240212_104_AIHS)

Published Date: Feb 12, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।१०।२९ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।१०।१२ देखि २०८०।१०।२८ सम्म । इ.सं. २०२३, ६ हप्ता)   १. कक्षा सञ्चालन आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमकमा शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा अध्ययनरत विद्यार्थी पठनपाठन निरन्तर रुपमा संचालन भएको छl   २. नतिजा प्रकाशन आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमकमा सञ्चालित सामान्य चिकित्सा कार्यक्रम र मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी

Weekly news (W5_20240205_104_AIHS)

Published Date: Feb 05, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।१०।२२ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।१०।१५ देखि २०८०।१०।२१ सम्म । इ.सं. २०२३, ५ हप्ता)   १. कक्षा सञ्चालन आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमकमा शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा शैक्षिक कर्मचारीहरूको हिउँदे विदा पश्चात मिति २०८० माघ २१ गते देखि पुनः पठनपाठन निरन्तर रुपमा संचालन भएको छl   २. नतिजा

सहायक (प्नशासन/लेखा) पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको

Published Date: Jan 30, 2024
https://amda.org.np/ckfinder/userfiles/files/AIHS_damak/Notice/Recruitment%20Result%202080_Assistant_Admin_Finance.pdf

Weekly news (W4_20240129_104_AIHS)

Published Date: Jan 29, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।१०।१५ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।१०।०८ देखि २०८०।१०।१४ सम्म । इ.सं. २०२३, ४ हप्ता)   १. हिउँदे विदा आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमक शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा शैक्षिक कर्मचारीहरूलार्इमिति २०८० माघ ७ गते देखि मिति २०८० माघ २० गते सम्म हिउँदे विदा दिइएको छ। मिति २०८०

Weekly news (W3_20240122_104_AIHS)

Published Date: Jan 22, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।१०।०८ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।१०।०१ देखि २०८०।१०।०७ सम्म । इ.सं. २०२३, ३ हप्ता)   १. निरन्तर कक्षा संचालन आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमक शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ का भर्ना भएका ल्याव टेक्नोलोजी,सामान्य चिकित्सा, नर्सिंग अन्तर्गत प्रथम वर्षका विद्यार्थीहरुको पठनपाठन निरन्तर रुपमा संचालन भईरहेको छl २. हिउँदे विदा आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमक

Weekly News (W02_20240115_104_AIHS)

Published Date: Jan 15, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।१०।०१ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।०९।१७ देखि २०८०।०९।२९ सम्म । इ.सं. २०२३, २ हप्ता)   १. विद्यार्थीहरूको स्वागत तथा विदाइ कार्यक्रम आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमक शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा डिप्लोमा तहका कार्यक्रमहरू तेश्रो वर्ष अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको वार्षिक परीक्षासम्पन्न भएकालाइ भर्ना भएका विदाइ तथा नयाँ भर्ना भएकाहरूलाइ स्वागत

Weekly news (W1_20240108_104_AIHS)

Published Date: Jan 01, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।०९।२३ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।०९।१६ देखि २०८०।०९।२२ सम्म । इ.सं. २०२३, १ हप्ता)   १. निरन्तर कक्षा संचालन आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,दमक शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ का भर्ना भएका ल्याव टेक्नोलोजी,सामान्य चिकित्सा, नर्सिंग अन्तर्गत प्रथम वर्षका विद्यार्थीहरुको पठनपाठन निरन्तर रुपमा संचालन भईरहेको छl   २. डिप्लोमा कार्यक्रमको दोश्रो र तेश्रो कक्षा

Weekly news (W52_20240101_104_AIHS)

Published Date: Jan 01, 2024
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।०९।१६ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।०९।०९ देखि २०८०।०९।१५ सम्म । इ.सं. २०२३, ५२ औं हप्ता)   १. वार्षिक परीक्षा आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकमा अध्ययनरत सामान्य चिकित्सा र नर्सिङ संकाय अन्तर्गत तेश्रो वर्षका वार्षिक परीक्षा सम्पन्न भएको छ।  नर्सिङ्ग, सामान्य चिकित्सा कार्यक्रमको पहिलो र दोश्रो वर्ष तथा

Weekly news (W51_20231225_104_AIHS)

Published Date: Dec 25, 2023
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।०९।०९ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।०९।०२ देखि २०८०।०९।०८ सम्म । इ.सं. २०२३, ५१ औं हप्ता)   १. वार्षिक प्रयोगात्मक परीक्षा आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकमा अध्ययनरत सामान्य चिकित्सा र नर्सिङ संकाय अन्तर्गत तेश्रो वर्षको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न भएको छ l   २. वार्षिक परीक्षा आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकमा

Weekly news (W50_20231201_104_AIHS)

Published Date: Dec 18, 2023
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।०१।०२ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।०८।२५ देखि २०८०।०९।०१ सम्म । इ.सं. २०२३, ५० औं हप्ता)    १. वार्षिक प्रयोगात्मक परीक्षा आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकमा अध्ययनरत सामान्य चिकित्सा र नर्सिङ संकाय अन्तर्गत तेश्रो वर्षको प्रयोगात्मक परीक्षा निरन्तर सञ्चालन भइरहेको छ l   २. वार्षिक परीक्षा  आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकमा अध्ययनरत सामान्य

Weekly news (W49_202312011_104_AIHS)

Published Date: Dec 11, 2023
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।०८।१५ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।०८।१८ देखि २०८०।०८।२४ सम्म । इ.सं. २०२३, ४९ औं हप्ता)   १. वार्षिक परीक्षा शुरु आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकमा अध्ययनरत सामान्य चिकित्सा र नर्सिङ संकाय अन्तर्गत तेश्रो वर्षका प्रशिक्षार्थीहरुको मिति २०८०/०८/२१ गते देखि वार्षिक परीक्षा शुरु भएको छ l २. एक दिने समिक्षा

Weekly news (W48_20231204_104_AIHS)

Published Date: Dec 04, 2023
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।०८।१८ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।०८।११ देखि २०८०।०८।१७ सम्म । इ.सं. २०२३, ४८ औं हप्ता)     १. कार्यलय प्रमुखज्यूको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकका कार्यालय प्रमुख श्री प्रमिला देवानज्यूको मिति २०८०/०८/१४ गते आम्दा नेपाल केन्द्रिय कार्यालयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम समापन भएको छ l उक्त कार्यक्रममा

Weekly news (W47_20231127_104_AIHS)

Published Date: Nov 27, 2023
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।०८।११ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।०८।०४ देखि २०८०।०८।१० सम्म । इ.सं. २०२३, ४७ औं हप्ता)   १. दशैं-तिहार विदा पश्चात पठनपाठन सुचारु आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकका सम्पूर्ण संकायहरुको मिति २०८०/०८/०४ गते देखि दशैँ तिहार विदा पश्चात नियमित पठनपाठन शुरु भएको छ l   २. प्रयोगात्मक परीक्षा संचालन भईरहेको आम्दा स्वास्थ्य

Weekly news (W46_20231120_104_AIHS)

Published Date: Nov 20, 2023
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।०८।०४ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।०७।२७ देखि २०८०।०८।०३ सम्म । इ.सं. २०२३, ४६ औं हप्ता)   १. प्रयोगात्मक परीक्षा संचालन स्वीकृति साथै तालिका सार्वजनिक आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकले शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ को अन्तिम प्रयोगात्मक परीक्षा संचालन गर्ने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, प्रदेश कार्यालय, इटहरीबाट स्वीकृत

Weekly news (W45_20231113_104_AIHS)

Published Date: Nov 13, 2023
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।०७।२७ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।०७।२० देखि २०८०।०७।२६ सम्म । इ.सं. २०२३, ४५ औं हप्ता)   १. व्यवस्थापन कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागिता आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कार्यालय प्रमुख र लेखा तथा वित्त प्रमुखहरुबाट मिति २०८०/०७/२४ गते आम्दा नेपाल केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित एक दिने व्यवस्थापन कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागिता जनाउनु भएको

Weekly news (W44_20231106_104_AIHS)

Published Date: Nov 06, 2023
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक,झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।०७।२० गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।०७।१३ देखि २०८०।०७।१९ सम्म । इ.सं. २०२३, ४४ औं हप्ता)   १. नियमित तथा आंशिक परीक्षा फाराम बुझाईएको आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण संकायहरुमा अध्ययनरत प्रशिक्षार्थीहरुको नियमित तथा आंशिक परीक्षा फारम  मिति २०८०/०७/१७ गते, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवासायिक तालिम परिषद्, परीक्षा शाखा, कोशी प्रदेश

Weekly news (W43_20231030_104_AIHS)

Published Date: Oct 30, 2023
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक,झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।०७।१३ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।०७।०६ देखि २०८०।०७।१२ सम्म । इ.सं. २०२३, ४३ औं हप्ता)   १. दशैं-तिहार विदा आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण संकायहरुको मिति २०८०/०७/०५ गते देखि २०८०/०८/०३ गते सम्मको लागि दशैं-तिहार साथै छठ पर्वको अवसरमा विदा रहेको छ l यस अवधि भर सम्पूर्ण पठनपाठन बन्द रहेको

Weekly news (W42_20231023_104_AIHS)

Published Date: Oct 23, 2023
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक, झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।०७।०६ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।०६।२९ देखि २०८०।०७।०५ सम्म । इ.सं. २०२३, ४२ औं हप्ता)   १. सामान्य चिकित्सा तर्फका तेश्रो वर्ष अन्तर्गत प्रशिक्षार्थीहरुको तेश्रो आन्तरिक परीक्षा शुरु आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सामान्य चिकित्सा तर्फका तेश्रो वर्षका विद्यार्थीहरुको मिति २०८०/०६/३० गते देखि तेश्रो आन्तरिक परीक्षा संचालन भएको छ

Weekly news (W41_20231016_104_AIHS)

Published Date: Oct 16, 2023
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक,झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।०६।२९ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।०६।२२ देखि २०८०।०६।२८ सम्म । इ.सं. २०२३, ४१ औं हप्ता)   १. सामान्य चिकित्सा तर्फका दोश्रो वर्ष अन्तर्गत प्रशिक्षार्थीहरुको तेश्रो आन्तरिक परीक्षा शुरु यस आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सामान्य चिकित्सा तर्फका दोश्रो वर्षका विद्यार्थीहरुको मिति २०८०/०६/२३ गते देखि तेश्रो आन्तरिक परीक्षा संचालन भएको छ

Weekly news (W40_20231009_104_AIHS)

Published Date: Oct 09, 2023
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक,झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।०६।२२ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।०६।१५ देखि २०८०।०६।२१ सम्म । इ.सं. २०२३, ४० औं हप्ता)   १. पुनःप्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमी, भक्तपुरको मिति २०८०।०५।२४ गते प्रकाशित सूचना अनुसार मिति २०८०।०६।२१ गते ८ बजे संचालित डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहका पुर्ण

Weekly news (W39_20231002_104_AIHS)

Published Date: Oct 02, 2023
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक,झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।०६।१५ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।०६।०८ देखि २०८०।०६।१४ सम्म । इ.सं. २०२३, ३९ औं हप्ता)   १. आंशिक प्रशिक्षकहरुसंग वैठक सम्पन्न आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रमुखको अध्यक्षतामा प्रतिष्ठानमा कार्यरत आंशिक प्रशिक्षकहरुसंग मिति २०८०/०६/०८ गते प्रतिष्ठानमा प्रशिक्षकको समस्या, भूमिका र जिम्मेवारीका विषयमा छलफल गर्दै वैठक सम्पन्न भएको छ l   २. शैक्षिक

Weekly news (W38_20230925_104_AIHS)

Published Date: Sep 25, 2023
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक,झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।०६।०८ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।०६।०१ देखि २०८०।०६।०७ सम्म । इ.सं. २०२३, ३८ औं हप्ता)   १. निशुल्क आँखा शिविर कार्यक्रममा सहभागिता आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत रहेका सामान्य चिकित्सा तर्फका अन्तिम वर्षका विद्यार्थीहरुबाट धुलाबारी स्वास्थ्य चौकीमा  PHC Posting मा रहंदा मिति २०८०/०६/०४ गते राधास्वामी स्वास्थ्य उपचार क्लिनिकद्वारा मेचीनगर-०७,

Weekly news (W37_20230918_104_AIHS)

Published Date: Sep 18, 2023
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक,झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।०६।०१ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।०५।२५ देखि २०८०।०५।३१ सम्म । इ.सं. २०२३, ३७ औं हप्ता)   १. दोश्रो सुचिमा रहेका विद्यार्थीहरुको नतिजा प्रकाशन तथा भर्ना मिति २०८०/०५/२७ गते सम्म प्रवेश परीक्षाको पहिलो सुचिमा रहेका मुख्य उमेद्ववारहरुले निश्चित तोकिएको म्याद अवधिमा भर्ना प्रक्रियामा नआएकोले रिक्त कोटा रहेका विभिन्न संकायहरुका

Weekly news (W36_20230911_104_AIHS)

Published Date: Sep 11, 2023
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमक,झापा   प्रकाशन मितिः २०८०।०५।२५ गते, सोमवार (अवधि वि.सं. २०८०।०५।१८ देखि २०८०।०५।२४ सम्म । इ.सं. २०२३, ३६ औं हप्ता)   १. पुनः प्रवेश परीक्षा संचालन हुने मिति २०८०/०५/२४ गते प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम परिषदको पुनः प्रवेश परीक्षा संचालन सूचना बमोजिम यस आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले नर्सिंग तथा सामान्य चिकित्सा संकाय बाहेक रिक्त
Results 77: You are at page 2 of 4
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np
Office Code: 101

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Office Code: 102

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
Office Code: 103

AMDA Institute of Health Science, Damak
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np
Office Code: 104

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
Office Code: 105

Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati, Kathmandu
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140

E-mail: 
amda@amda.org.np
Office Code: 106
AMDA Institute of Health Science, Butwal
Butwal Sub-metropolitan city 7, Deepnagar, Butwal
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: aihs.butwal@amda.org.np
Office Code: 107

google map
Scan Google map