Siddhartha Children and Women HospitalPublished Date: May 11, 2019
Weekly News(3rd)_(2076/01/15 to 2076/01/21)_SCWH
 
  1.  मिति २०७६।०१।१३ गते बिज्ञापन भई यहि मिति २०७६ बैशाख २० गते परिक्षामा निम्न अनुसार ३ जना मेडिकल अधिकृतहरू सफल भएका छन । निजहरुलाई मिति २०७६ जेष्ठ १ गते लागु हुने गरी नियुक्ति दिईएको छ ।
  1. डा. नारायण पराजुली
  2. डा. प्रदिप चालिसे
  3. डा. मान बहादुर के.सि.
  1. मिति २०७६।०१।२० गते आन्तरिक ब्यबस्थापन समितिको बिभिन्न बिषयमा छलफल भई बैठक सम्पन्न भयो ।
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
Fax: +977 (1) 4911141
E-mail: amda@amda.org.np

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580046, 580667
Fax: +977 (23) 580186
E-mail: ah.damak@amda.org.np

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502097
Fax: +977 (71) 502085
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone: +977 (23) 560550
E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 582186
E-mail: aihs.damak@amda.org.np