MCH Project, Dang

Published Date: Oct 21, 2019
स्वास्थ्य  आमा समूह को अभिमुखीकरण तथा सामाग्री वितरण  
मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य को अवस्थामा सुधार ल्याउन आम्दा नेपाल मातृशिशु स्वास्थ्य परियोजना गढवा दाङ द्वारा गाउँपालिका अन्तरगतका स्वास्थ्य आमा समूहको अभिमुखीकरण तथा सामग्री वितरण गर्दै आइरहेको छ । गाउपालिकाको मातृशिशु स्वास्थ्यको अबस्थामा सुधार ल्याउनकोलागि स्वास्थ्य आमासमुहको बैठक, स्वास्थ्य सम्बन्धि छलफल तथा सक्रियताले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्ने हुदा सम्पूर्ण स्वास्थ्य आमा समूहहरुलाई स्वास्थ्य सम्बन्धि छलफल, आफ्नो गाउँ मा संचालन गर्न सकिने खालका कार्यक्रम हरुको कार्य योजना, सामाजिक नक्सांकन जस्ता बिषय मा आम्दा नेपालका सामुदायिक स्वास्थ्य परिचालक तथा कार्यक्रम अधिकृत द्वारा अभिमुखीकरण भैरहेको छ ।
साथै आमा समुहको सक्रियता तथा गतिबिधिलाइ सहयोग तथा पर्बर्द्धन गर्नकोलागि प्रत्येक समूहलाइ आम्दा नेपाल द्वारा म्याट, टिनको बाकस, रजिस्टर, स्केल, कलम जस्ता सामाग्रीहरु पनि हस्तान्तरण गरेको छ । गाउँपालिकाका सबै ८४ वटा स्वास्थ्य आमा समूहहरुको अभिमुखीकरण गर्ने लक्ष राखिएकोमा गत हप्ता गढवा गाउँपालिका अन्तर्गत वडा न. १ का वडहरा, जेठानगाँउ, पत्रींगा र जुरौनी, वडा न. २ को पचहिया, वडा न. ४ को हडैया, वडा न. ५ का बाँकी, बोधिपुर र सोनपुरुवा, वडा न. ६ का तल्लो मधपुर, रामपुर र वनकट्टी वडा न. ७ का झार्बैरा, मक्नवा, मानपुर र शान्तीपुर मा गरि जम्मा १६ स्थानका स्वास्थ्य आमा समुहहरुको अभिमुखीकरण तथा सामग्री वितरण भएको छ ।  
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
Fax: +977 (1) 4911141
E-mail: amda@amda.org.np

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580046, 580667
Fax: +977 (23) 580186
E-mail: ah.damak@amda.org.np

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502097
Fax: +977 (71) 502085
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone: +977 (23) 560550
E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 582186
E-mail: aihs.damak@amda.org.np