MCH Project, Dang

Published Date: Sep 30, 2019
Expiry Date: Oct 07, 2019

स्वास्थ्य  आमा समूह को बैठक सहजीकरण
मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य को अवस्थामा सुधार ल्याउन आम्दा नेपाल मातृशिशु स्वास्थ्य परियोजना गढवा दाङ का सामुदायिक स्वास्थ्य परिचालक द्वारा गाउँपालिका अन्तरगतका स्वास्थ्य आमा समूहको कार्यक्षमातामा सुदृढीकरण को लागि विभिन्न क्रियाकलाप संचालन गर्दै आइरहेको छ   
स्वास्थ्य आमासमुहको बैठकको सहजीकरणको लागि गत हप्ता आम्दा नेपाल का सामुदायिक स्वास्थ्य परिचालक हरु द्वारा गढवा गाउँ पालिका अन्तर्गत वडा न. १ (रंसिंग, चिसापानी ), वडा न.२ (महादेवा, डाँडागाउँ,), वडा न. ४ (परसपुर,) वडा न. ५ (खाज्रौता) वडा न. ६ (गढवा ), वडा न ७ (घोराहा, मानपुर, मक्नावा) र वडा न ८ (खबरिनाका) मा गरि जम्मा एघार स्थानका स्वास्थ्य आमा समुहहरुको बैठक तथा छलफलमा प्राबिधिक सहयोग गरेका थिए ।  
धेरै जसो स्वास्थ्य आमा समुहहरु नियमित बैठक नबस्ने तथा स्वास्थ्य सम्बन्धि छलफल गर्ने काम मा त्यति धेरै अग्रसर नरहेको हुनाले आम्दा नेपाल का सामुदायिक स्वास्थ्य परिचालकहरु द्वारा आ-आफ्नो कार्य क्षेत्रका स्वास्थ्य आमा समुहहरुको बैठक संचालन प्रक्रिया, छलफल गर्ने बिषय को बारेमा सहजीकरण गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्य आमा समूह हरुमा नियमित सहजीकरण तथा प्राबिधिक सहयोग बाट महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका तथा स्वास्थ्य आमा समुहको कार्य क्षमता मा अभिबृद्धि भइ  समुदायमा  मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य को अवस्था मा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको  छ ।
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
E-mail: info@amda.org.np
Office Code: 101

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 581266
E-mail: ah.damak@amda.org.np
Office Code: 102

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np
Office Code: 103

AMDA Institute of Health Science, Damak
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 582186, 580355
E-mail: aihs.damak@amda.org.np
Office Code: 104

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone:+977 (23) 564550

E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np
Office Code: 105

Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati, Kathmandu
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140

E-mail: 
amda@amda.org.np
Office Code: 106
AMDA Institute of Health Science, Butwal
Butwal Sub-metropolitan city 7, Deepnagar, Butwal
Phone: +977 (71) 502101, 502097
E-mail: aihs.butwal@amda.org.np
Office Code: 107

google map
Scan Google map