AMDA Institute of Health Science

Published Date: May 05, 2021
प्राविधिक परामर्शदाता आवश्यकता
(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७८/०१/२२)

 
आम्दा नेपाल अन्तरगत सञ्चालित आम्दा अस्पताल/आम्दा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, दमकको लागि Medical Equipment Specification र केही भवन तथा कम्पाउण्डवालको अनुमानित लागत तयार पार्ने प्रयोजनका लागि एक/एक जना प्राविधिक परामर्शदाता (Bio-Medical/Civil Engineer) आवश्यक भएकोले इच्छुक परामर्शदाताले सात दिन भित्र प्रस्तावना पेश गर्नुहुन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

यस सूचना सम्वन्धी थप जानकारी आवश्यक परेमा निम्न ठेगानामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

 
सम्पर्क ठेगानाः
आम्दा अस्पताल/आम्दा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, दमक, झापा ।
फोन नं. ०२३-५८०१८६/५८१२६६
Attachments#
प्राविधिक परामर्शदाता आवश्यकता 2078.jpg (245 KB) Download
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
Fax: +977 (1) 4911141
E-mail: amda@amda.org.np

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580046, 580667
Fax: +977 (23) 580186
E-mail: ah.damak@amda.org.np

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502097
Fax: +977 (71) 502085
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone: +977 (23) 560550
E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 582186
E-mail: aihs.damak@amda.org.np