Published Date: Oct 04, 2018
 शिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना 
 (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५।०६।१८ गते ) 
आम्दा नेपाल अन्तर्गत सञ्चालित भुटानी शरणार्थीहरुका लागी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा परियोजना, दमक झापाको प्रयोजनको लागी केही मेडिकल तथा ईलेक्टिकल उपकरण/सरसामानहरू खरिद गर्नु पर्ने भएकोले ईजाजत प्राप्त ईच्छुक आपूर्तिकर्ताहरुबाट यो सूचना (सूचना नं. 006078/AMDA PHCP/2018) प्रकाशित भएको मितिले २१ दिन भित्र गोकर्णेश्वर ६, जोरपाटी स्थित आम्दा नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा आईपुग्ने गरी शिलबन्दी बोलपत्र आब्हान गरिएको छ ।
यस सूचना सम्बन्धि बिस्तृत जानकारीको लागी आम्दा नेपालको वेभसाईट www.amda.org.np वा निम्न ठेगानामा सम्पर्क राख्नु हुन समेत अनुरोध छ ।

परियोजना कार्यालय, झापा                                                                                                                                     आम्दा नेपाल, काठमाण्डौं
फोन नं. ०२३-५८२२७५, ५८२२७६                                                                                                                          फोन नं. ०१-४९१०२३५, ४९१११४०
Attachments#
6078_Tender notice (AMDA PHCP_2018).pdf (385 KB) Tender Notice PHCP Download