Published Date: Dec 04, 2018
मिति २०७५ मंसिर ८ गते कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा आम्दा नेपालले प्रथम पटक प्रकाशन गरेको विज्ञापन (विज्ञापन नं. ००६१९४/०७/२०१८) अनुसार मिति २०७५ मंसिर १५ गते लिईएको परिक्षामा तपशील बमोजिमका उम्मेदवारहरु छनौट भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सफल उम्मेदवारहरुले सात दिन भित्र नियुक्ति पत्रका लागि आफु हाल अन्य संस्थामा कार्यरत भए सो संस्थाबाट सहमति पत्र सहित सम्पर्क राख्नुहुन सूचित गरिन्छ । पदपूर्ति समितिको मिति २०७५ मंसिर १५ गते सम्पन्न बैठकको निर्णयानुसार उपरोक्त विज्ञापन मार्फत माग गरिएको ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको परिक्षाफल हाललाई स्थगित गरिएको व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।
 
क्र.सं. पद सफल बैकल्पिक उम्मेदवार
फार्मेसी अधिकृत सन्तोष कुमार सिंह कस्मिरा पन्थी
शुशिल कुमार महतो
एनेष्थेसिया सहायक प्रशान्त के.सी. जगत चन्द्र राजबंशी
अनिल कुमार यादव
       
       

आम्दा नेपाल