Published Date: May 17, 2019
सूची दर्ताका लागि आव्हान
 (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः२०७६।०२।०१)
 
आम्दा नेपाल अन्तर्गत सञ्चालित अस्पताल/परियोजनाहरुका लागि आवश्यक वस्तु एवं सेवा आपूर्ति गर्न ईच्छुक, नेपाल सरकारबाट ईजाजत प्राप्त उत्पादक, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायकहरुलाई यो सूचना (006502/AMDA/Vendors/2076/77) प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्र सूचीदर्ताका लागि रितपूर्वक निवेदन दिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यस सूचना सम्बन्धि विस्तृत जानकारीका लागि तलको ठेगानामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।
 

आम्दा नेपाल
केन्द्रिय कार्यालय, गोकर्णेश्वर-६
जोरपाटी, काठमाण्डौ ।
फोन नं. ०१-४९१०२३५
Attachments#
Vendor registration Form_207677.pdf (362 KB) Vendor Registration_207677 Download
AMDA Nepal

Contact Details

AMDA Nepal
Gokarneshwar Municipality - 6, Jorpati
P.O. Box 8909, Kathmandu
Phone: +977 (1) 4910235, 4911140
Fax: +977 (1) 4911141
E-mail: amda@amda.org.np

AMDA Hospital
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580046, 580667
Fax: +977 (23) 580186
E-mail: ah.damak@amda.org.np

Siddharth Children & Women Hospital
Butwal Sub-Metrpolitan -7, Rupendehi
Phone: +977 (71) 502097
Fax: +977 (71) 502085
E-mail: scwh.butwal@amda.org.np

AMDA Mechi Hospital
Mechinagar Municipality-10, Dhulabari, Jhapa
Phone: +977 (23) 560550
E-mail: amh.dhulabari@amda.org.np

AMDA Institute of Health Science
Damak Municipality-2, Kharkhare, Jhapa
Phone: +977 (23) 580186, 582186
E-mail: aihs.damak@amda.org.np