Published Date: Nov 26, 2018
आम्दा नेपाल
घरभाडामा लिने सम्बन्धि सूचना
 
आम्दा माइण्डस्को आर्थिक सहयोगमा आम्दा नेपालले क्षेत्र नं. ५ अन्तरगत दाङ जिल्लाको गढवा गाउँपालिका क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने प्रस्तावित मातृशिशु स्वास्थ्य परियोजनाको कार्यालय प्रयोजनको लागि गढवा गाउँपालिका कार्यालयको ५०० मिटर दुरी वरपर निम्न शर्तको अधिनमा रही घर भाडामा दिन र्इच्छुक घरधनीले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्रमा मनशायपत्र पेश गर्नुहुनयो सुचना प्रकाशन गरिएको छ । यस सूचना सम्बन्धि थप बिबरणका लागि आम्दा नेपालमा सम्पर्क राख्नुहुन समेत अनुरोध छ ।
Attachments#
AMDA Nepal_Letter of Intent for House Rent.pdf.pdf (788 KB) Letter of Intent for House Rent Download