AMDA Institute of Health Science

मितिः २०७५/०६/२६
 
सूचना
 
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दमकको शैक्षिक सत्र २०७५/०७६ मा अध्ययनरत नियमित प्रविणता प्रमाणपत्र तह  (सामान्य चिकित्सा /नर्सिङ) र प्राविधिक एस.एल.सी. तह (अ.न.मी, सि.एम.ए. र ल्याव सहायक) कार्यक्रमहरूका विद्यार्थी तथा शैक्षिक कर्मचारीहरूको चाडपर्व विदा (Festival Vacation) मिति २०७५ असोज २८ गते आर्इतवार देखि २०७५ कार्तिक २७ गते मङ्गलवार सम्म सम्पूर्ण पठन पाठन वन्द रहने व्यहोरा सम्बन्धीत सवै विद्यार्थीहरूलार्इ जानकारी गरार्इन्छ । साथै मिति २०७५ कार्तिक २८ गते वुधवार देखि नियमित रूपमा कक्षाहरू संचालन हुने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा सूचित गरिन्छ ।
 
 
प्रिन्सिपल
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,
दमक, झापा ।