Vacancy Announcement_ Medical Officer_VAC.NO.: 004/074_75

Publish Date: 2018-02-09

 पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना
[VAC No. 0004_074/75]

आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवल अन्तरगत निम्न पद खुल्ला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले योग्यता पुगेका र्इच्छुक नेपाली नागरिकले मिति २०७४।११।०३ गते भित्र योग्यताको प्रमाणपत्रहरू सहित निवेदन पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । रितपूर्वक प्राप्त निवेदकहरूको लिखित, अन्तरवार्ता, सिप परिक्षण लगायतको छनौट परिक्षा मिति २०७४।११।०४ गते दिनको ११ः३० बजे प्रारम्भ हुनेछ ।

पद न्यूनतम योग्यता
मेडिकल अधिकृत - MBBS उत्तिर्ण भइ नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त ।

आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवल


Latest News

Infection Control and Prevention Training

२. पुसान युनिभर्सिटी, साउथ कोरिया, तानसेन नर्सिङ्ग कलेज र सिटिइभिटिको संयुक्त संयोजनमा मिति २०७४ जेठ…

कर्मचारी सम्मान कार्यक्रम

आम्दा सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पतालमा नियमित कर्मचारीको रूपमा हेल्पर पदमा कार्यरत श्री जिताराम चौधरी…

साप्ताहिक सरसफाइ कार्यक्रम

साप्ताहित सरसफाइ कार्यक्रम अन्तर्गत मिति २०७४।०२।२७ गते अस्पतालका प्रशासन, नर्सिङ्ग इकाइ लगायत अन्य इकाइका कर्मचारीहरूको…

Notice

Reports/Publications