मासिक प्रगति प्रतिवेदन, २०७४ फागुन (आम्दा अस्पताल, दमक)

Publish Date: 2018-03-21

AMDA Hospital
Damak, Jhapa
Monthly Medical Report _Falgun 2074
S.N. Description Falgun
1  OPD Consultation  3899
a  Gynae OPD  1015
b  Padeatric OPD  678
c  Medical OPD  1237
d  Surgical OPD  343
e  Eye OPD  0
f  Orthopedic OPD  336
g  Dental   173
h  ENT OPD  59
i  Dermatology OPD 0
j Cardiology OPD 58
2  Admission Patient  926
3  Total Delivery  555
a  Normal   261
b  Complecated  11
c  LSCS  283
4  Total General Surgery  418
a  Minor Surgery  94
b  Major Surgery (Including LSCS)  324
5  Emergency  518
6  No. of Laboratory Test (Investigation)  30585
7  No. of patients (Lab.Investigation)  2985
8  USG  1005
9  X-Ray  869
10  ECG  197
11  Ecocadiography  16
12  Medical Doctor  22
13  Nurses  55
14  Total Hospital Staff   195
15  Income NRs. ('000)  28357
16  Expenditure ('000)  10145

 


Latest News

मासिक प्रगति प्रतिवेदन श्रावण २०७५

  AMDA Hospital  Damak, Jhapa Shrawan 2075 S.N. Description No. of Patients 1  OPD Consultation …

SBA तालीम सञ्चालन

राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालीम केन्द्र टेकुको समन्वय र निक सार्इमन्स इष्टिच्यूटको आर्थिक व्यवस्थापनमा ६० दिनको ४१सौ…

SBA and Rural Ultrasound तालीम उद्घाटन

आम्दा अस्पताल, दमक, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालीम केन्द्र, टेकुको प्राविधिक सहयोग तथा One Heart World Wide…

तालीममा सहभागी

  वि.पि. कोर्इराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको आयोजनामा ३१ जुलार्इ २०१७ देखि ३ दिन सम्म…

पूर्वाञ्चल भ्रमणका केही भलकहरू

डा. सुगानामीका पूर्वाञ्चल  भ्रमणका केही दृष्यहरू

मिड लेवल प्राक्टिकम तालीम सम्पन्न

आम्दा अस्पताल, दमकमा मिति २०७३।०८।२६ गते देखि सञ्चालन भएको ७७ दिने मिड लेवल प्राक्टिकम (Mid-Level…

Training achievement

  S.N. Trainings Total Batch conducted Total No. of trainees  Training started on 1 Skilled…

Notice