५ दिने घुम्ति स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न

Publish Date: 2017-08-24

आम्दा नेपाल, काठमाडौ र आम्दा अस्पताल दमकले र्इलाका प्रशासन कार्यालय, दमक, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चन्द्रगढी र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यलय भद्रपुरसंग समन्वय गरि झापा जिल्लाका वाढीवाट अति प्रभावित विभिन्न ५ स्थानमा ५ दिने आकस्मिक घुक्ति स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरियो । उक्त शिविरमा विरामीहरूलार्इ आवश्यक औषधीहरू निशुल्क उपलव्ध गराएको थियो ।  स्वास्थ्य टोलीमा आम्दा अस्पताल दमक, आम्दा मेची अस्पताल धुलावारी र आम्दा नेपाल, प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार परियोजनावाट सयुक्त रूपमा प्रत्येक दिन १० देखि १५ जना सदस्यहरू सहभागी भएका थिए । मिति २०७४।०५।०३ गते देखि २०७४।०५।०७ गते सम्म ५ दिन सम्म सञ्चालन भएको घुम्ति स्वास्थ्य शिविरमा जम्मा १४८७ जनाको स्वास्थ्य परिक्षण गरियो । विस्तृत विवरण तल उल्लेख गरिएको छ ।

शिविर सञ्चालन भएको मिति र स्थान

वाढी प्रभावित क्षेत्रमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविरवाट लाभान्वित विरामीहरूको सख्या

प्रमुख रोगहरू

२०७४।०५।०३

(पहिलो दिन)

 कमल गाउपालीका वडा नं.!, सारड.पारा

आम्दा अस्पताल दमकको प्राविधिक र नेपाल रेडक्रस सोसार्इटी लखनपुरको समन्वयमा कमल गाउपालीका वडा नं. १ मा वाढीवाट प्रभावित जम्मा १२८ जना लार्इ निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरियो । जसमा ६७ जना महिला, ६१ जना पुरूष र ५ जना ५ वर्ष भन्दा मुनिका वालवालिकाहरू थिए ।

·         Viral fever,

·         Skin Diseases

·         ARI (Acute respiratory infection)

·         Headache

·         APD

·         Others

·          

·          

 

 

 

 

 

२०७४।०५।०४

(दोस्रो दिन)

 झापा गाउपालीका वडा नं. ३, तामातोली

आम्दा अस्पताल दमकको प्राविधिक र नेपाल रेडक्रस सोसार्इटी शाखा कार्यालय दमकको सहकार्यमा जम्मा ४९० जना वाढीवाट प्रभावित जनताहरूलार्इ निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरियो । जसमा ३२१ जना महिला, १६९ जना पुरूष र ५६ जना ५ वर्ष भन्दा मुनिका वालवालिकाहरू थिए ।

२०७४।०५।०५

(तेस्रो दिन)

झापा गाउपालिका वडा नं. ५ पुरानो सरणामती

निशुल्क कस्मिक स्वास्थ्य शिविरको तेस्रो दिन जम्मा २९७ जना वाढी पिडित जनताहरूलार्इ निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरियो । उक्त दिन १७० जना महिला, १२७ जना पुरूष र ४१ जना ५ वर्ष भन्दा मुनिका वालवालिकाहरू स्वास्थ्य परिक्षणमा सहभागी थिए ।

२०७४।०५।०६

(चौथो दिन)

 बारदशी गाउपालीका वडा नं. २ राजगढ

बारदशी गाउपालीका वडा नं. २ राजगढमा सञ्चालन गरिएको १ दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा जम्मा २१४ जनालार्इ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरियो जसमा १४२ जना महिला, ७२ जना पुरूष र ५ वर्ष भन्दा मुनिका २४ जना वालवालिकाहरूको स्वास्थ्य परिक्षण गरियो ।

२०७४।०५।०७

(पाचौ दिन)

कचनकवल गाउपालीका वडा नं. २, पाठामारी

मिति २०७४।०५।०७ गते सञ्चालन गरिएको  घुम्ति स्वास्थ्य शिविरमा ३५८ जनाको निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण गरियो ।

जसमा १४१ जना महिला, २१७ जना पुरूष र ५ वर्ष भन्दा मुनिका ३० जना वालवालिकाहरू थिए ।