वोलपत्र आव्हान सम्वन्धि सूचना

Publish Date: 2017-08-03

   वोलपत्र व्हान सम्वन्धि सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७४।०४।२०)

म्दा अस्पताल, दमक झापाको लागि र्थिक वर्ष २०७४।०७५ का निमित्त तपशिलमा उल्लेखित सामानहरू खरिद गर्नुपर्ने भएकोले र्इच्छुक फर्म/कम्पनी/पूर्तिकर्ताहरूवाट यो सूचना (सूचना नं. 02/AH/2074/075) प्रकाशित भएको मितिले २१ दिन भित्रमा म्दा अस्पताल, दमकमा र्इपुग्ने गरि गोप्य शिलवन्दी वोलपत्र व्हान गरिएको छ । वोलपत्र फाराम तलको ठेगानावाट रू. २,०००।०० (अक्षरेपी रू. दुर्इ हजार मात्र) फिर्ता नहुने गरि खरिद गर्न सकिनेछ । 

 तपशिलः

१.औषधी तथा औषधीजन्य सामानहरू

२. सर्जिकलका सामानहरू

३. प्रयोगशालामा प्रयोग हुने ल्याव केमिकल तथा एक्सरेका सामानहरू

 सोधपुछ तथा थप जानकारीका लागि तलको ठेगानामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोघ छ ।

 

म्दा अस्पताल              

दमक २, झापा

सम्पर्क नं. ०२३५८०१८६, ०२३५८००४६


Latest News

एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र छनौट

लैगिकहिंशा पिडित महिला तथा वालवालिकाहरूलार्इ एकिकृत रूपमा स्वास्थ्य सेवा, मनोसामाजिक विमर्श, चिकित्साजन्य प्रमाण संकलन र…

आधारभुत मनोसामाजिक परामर्श तालीममा सहभागी

One-stop Crisis Management Center (OCMC) सेवा प्रदायकहरूको क्षमता अभिवृद्दि गर्ने उदेश्यले स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार…

स्वागत सम्मान तथा विधार्इ कार्यक्रम सम्पन्न

१. अवकास प्राप्त कर्मचारीहरूको विधार्इ तथा सम्मान कार्यक्रम  आम्दा अस्पताल, दमकका मिति १ फेव्रुअरी १९९९…

१०८ वर्षिय कुमालको निशूल्क उपचार

झापा जिल्ला दमक नगरपालीका हाल वडा नं. ५ निवासी १०८ वर्षिय श्री कट्टे कुमाललार्इ आम्दा…

पूर्वाञ्चल भ्रमणका केही भलकहरू

पूर्वाञ्चल  भ्रमणका केही भलकहरू

अाम्दा र्इन्टरनेशनलका अध्यक्षकाे पूर्वाञ्चल भ्रमण

मिति विषय कार्यक्रम     २०७४।०३।२८     आम्दा अस्पताल, दमकमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अवलोकन आम्दा…

Strategic Business Planning Workshop

Strategic Business Planing Workshop AMDA Nepal organised 3-days strategic Business Planning Workshop/Training for it higher level…