Vacancy Announcement_005206

पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

[VAC No 005206/06/2017]

 

आम्दा नेपालद्वरा सञ्चालित आम्दा अस्पताल, दमकमा निम्न पदहरूमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विषेश करार सेवा अन्तर्गत पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारहरूले मिति २०७४।०४।१९ गते भित्र सम्पूर्ण योग्यताका प्रमाणपत्र सहित निवेदन पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

१.       पदः बाल रोग विषेशज्ञ

न्यूनतम योग्यताः

-    बाल रोग विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण

-    नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्र

२.       पदः एनेस्थेसियोलोजिष्ट

न्यूनतम योग्यताः

-    एनेस्थेसिया विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण

-    नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्र

बिस्तृत जानकारीका लागि आम्दा नेपाल केन्द्रीय कार्यालयमामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ ।

 

           पदपूर्ति समिति

आम्दा नेपाल, गोकर्णेश्वर-६, जोरपाटी, काठमाडौं