Annual Medical Report of AH_2073/074

Publish Date: 2017-07-30

 

.N. Description Shrawan 2073 Bhadra 2073 Ashwin 2073 Kartik 2073 Mangsir 2073 Poush 2073 Magh 2073 Falgun 2073 Chaitra 2073 Baisakha 2074 Jestha 2074 Asar 2074 Total
1 OPD Consultation 2717 2453 1786 1924 2102 2101 1871 2073 2360 2076 2460 2246 26169
2 Emergency 531 563 507 524 367 368 316 381 427 434 417 420 5255
3 Admission Patient 1010 1076 959 921 958 905 808 862 887 855 856 927 11024
4 Delivery (including LSCS) 636 660 648 565 670 651 588 557 542 545 473 624 7159
5 General Surgery (including LSCS) 787 774 726 678 755 807 730 681 695 679 701 868 8881
6 Gynae/Obs Surgery (LSCS) 317 323 317 282 321 340 305 279 296 281 254 375 3690
7 Medical Doctor 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
8 Nurses (ANM,SN,BN) 47 47 47 47 47 47 47 49 49 49 49 49 49
9 Total Hospital Staff (including AIHS) 183 183 183 183 183 183 183 185 185 185 185 185 185
10 Income NRs. ('000) 8814 9158 17432 7747 8694 8247 15613 8439 8435 18378 8887 16148 135992
11 Expenditure ('000) 402 10282 8592 10860 12744 8156 13492 8595 12547 13803 19151 21920 140544

 


Latest News

एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र छनौट

लैगिकहिंशा पिडित महिला तथा वालवालिकाहरूलार्इ एकिकृत रूपमा स्वास्थ्य सेवा, मनोसामाजिक विमर्श, चिकित्साजन्य प्रमाण संकलन र…

आधारभुत मनोसामाजिक परामर्श तालीममा सहभागी

One-stop Crisis Management Center (OCMC) सेवा प्रदायकहरूको क्षमता अभिवृद्दि गर्ने उदेश्यले स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार…

स्वागत सम्मान तथा विधार्इ कार्यक्रम सम्पन्न

१. अवकास प्राप्त कर्मचारीहरूको विधार्इ तथा सम्मान कार्यक्रम  आम्दा अस्पताल, दमकका मिति १ फेव्रुअरी १९९९…

१०८ वर्षिय कुमालको निशूल्क उपचार

झापा जिल्ला दमक नगरपालीका हाल वडा नं. ५ निवासी १०८ वर्षिय श्री कट्टे कुमाललार्इ आम्दा…

पूर्वाञ्चल भ्रमणका केही भलकहरू

पूर्वाञ्चल  भ्रमणका केही भलकहरू

अाम्दा र्इन्टरनेशनलका अध्यक्षकाे पूर्वाञ्चल भ्रमण

मिति विषय कार्यक्रम     २०७४।०३।२८     आम्दा अस्पताल, दमकमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अवलोकन आम्दा…

Strategic Business Planning Workshop

Strategic Business Planing Workshop AMDA Nepal organised 3-days strategic Business Planning Workshop/Training for it higher level…