Monthly Medical Report of AH_Ashad 2074

Publish Date: 2017-07-30

 

 

 

AMDA Hospital  
Year 2073/074  
S.N.  Description   Ashad 2074 
1  OPD Consultation  2246
a  Gynae OPD  933
b  Padeatric OPD  484
c  Medical OPD  340
d  Surgical OPD  206
e  Eye OPD  0
f  Orthopedic OPD  165
g  Dental   106
h  ENT OPD  12
i  Dermatology  0
2  Admission Patient  927
3  Delivery  624
a  Normal   230
b  Complecated  19
c  LSCS  375
4  General Surgery  868
a  Minor Surgery  79
b  Major Surgery (including LSCS)  414
c  Gynae/Obs Surgery (LSCS)  375
5  Emergency  420
6  No. of Laboratory Test (Investigation)  32291
 No. of patients (Lab.Investigation)  2483
7  USG  824
8  X-Ray  458
9  ECG  65
10  Ecocadiography  15
11  Medical Doctor  20
12  Nurses  49
13  Total Hospital Staff   185
14  Income NRs. ('000)  16148
15  Expenditure ('000)  21920

 


Latest News

एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र छनौट

लैगिकहिंशा पिडित महिला तथा वालवालिकाहरूलार्इ एकिकृत रूपमा स्वास्थ्य सेवा, मनोसामाजिक विमर्श, चिकित्साजन्य प्रमाण संकलन र…

आधारभुत मनोसामाजिक परामर्श तालीममा सहभागी

One-stop Crisis Management Center (OCMC) सेवा प्रदायकहरूको क्षमता अभिवृद्दि गर्ने उदेश्यले स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार…

स्वागत सम्मान तथा विधार्इ कार्यक्रम सम्पन्न

१. अवकास प्राप्त कर्मचारीहरूको विधार्इ तथा सम्मान कार्यक्रम  आम्दा अस्पताल, दमकका मिति १ फेव्रुअरी १९९९…

१०८ वर्षिय कुमालको निशूल्क उपचार

झापा जिल्ला दमक नगरपालीका हाल वडा नं. ५ निवासी १०८ वर्षिय श्री कट्टे कुमाललार्इ आम्दा…

पूर्वाञ्चल भ्रमणका केही भलकहरू

पूर्वाञ्चल  भ्रमणका केही भलकहरू

अाम्दा र्इन्टरनेशनलका अध्यक्षकाे पूर्वाञ्चल भ्रमण

मिति विषय कार्यक्रम     २०७४।०३।२८     आम्दा अस्पताल, दमकमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अवलोकन आम्दा…

Strategic Business Planning Workshop

Strategic Business Planing Workshop AMDA Nepal organised 3-days strategic Business Planning Workshop/Training for it higher level…