Notice_Sealed Quotation

Publish Date: 2017-07-31

कार्यालय उपकरण खरिदका लागि सूचना
(तेस्रो पटक प्रकाशित मितिः२०७४।०४।१६)

आम्दा नेपाल केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौंको प्रयोजनका लागि केहि कार्यालय उपकरणहरू (Computer Server/Laptop/Tablet/Battery etc.) आवश्यक परेकाले आपूर्ति गर्न ईच्छुक, ईजाजत प्राप्त आपूर्तिकर्ताले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र रितपूर्वक प्रस्ताव पेश गर्नुहुन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ । यस सूचना सम्बन्धि विस्तृत जानकारीका लागि तलको ठेगानामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

आम्दा नेपाल
केन्द्रिय कार्यालय, गोकर्णेश्वर-६, काठमाण्डौं
फोन नं. ०१-४९१०२३५
र्इमेलः procurement.co@amda.org.np