अान्तरिक व्यवस्थापन समितिको बैठक

Publish Date: 2017-06-30

आम्दा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलका कार्यकारी निर्देशक, श्री डा. बिनोद कुमार परिाजुलीज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०७३।०३।१६ गते सिबाम अस्पतालको बैठक कक्षमा आन्तरिक व्यवस्थापन समितिको बैठक सम्पन्न भयो ।