Mid-Level Practicum (MLP) तालीम सम्पन्न

Publish Date: 2017-06-16

म्दा अस्पताल, दमकमा मिति २०७३।१२।२१ गते देखि सञ्चालन भएको २१सौ व्याजको ७७ दिनकाे मिड लेवल प्राक्टिकम (Mid-Level Practicum) तालीम मिति २०७४।०३।०२ गते एक समारोहका विच सम्पन्न भयो ।